Vad ärver den efterlevande maken om särkullsbarn finns?

2018-01-12 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej är gift med man som har 2 barn sedan tidigare vi har 1 gemensamt barn vad gäller om min man går bort före mig vi står båda som ägare till vårt hus ärver jag något från min man eller går allt till hans tidigare barn finns det något man kan skriva för att skydda mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Bodelning

När ett äktenskap upplöses t.ex. när den ene maken avlider ska man göra en bodelning enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Vid denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken och delas lika mellan parterna. Det vill säga det som inte räknas in i giftorättsgodset är det som är enskild egendom som gjorts genom t.ex. äktenskapsförord.

Arv

Din fråga berör arvsrätten till din och din makes hus. I 3 kap. 1 § ärvdabalken regleras makes arvsrätt om inte testamente finns. Paragrafen uttrycker att när den ena maken avlider ärver den andre maken dennes kvarlåtenskap.

Undantaget är dock särkullsbarn som har rätt att få ut sitt arv direkt när dennes biologiska förälder avlider. Detta innebär att om ni inte reglerar i testamente vad som ska göras av kvarlåtenskapen kommer du ha kvar din del av giftorättsgodset som finns kvar efter bodelningen samt så kommer du ärva den del ert gemensamma barn har rätt till från sin far med så kallad fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att man ärver kvarlåtenskap med begränsning att man inte får testamentera bort det eftersom det är ert gemensamma barns arv från sin far.

Särkullsbarnen kommer ärva varsin del av sin fars kvarlåtenskap om de inte väljer att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken och således ärver sedan om något blir kvar efter dig (s.k. efterarv).

Vad kan du göra?

Det finns några alternativ som ni kan reglera detta på. Antingen gör ni en bodelning under bestående äktenskap och omfördelar äganderätten för huset. Den delade egendomen kommer att förbli giftorättsgods men om den ena skulle avlida har den med äganderätt till huset förtur att få välja att den egendomen som ska falla på dennes lott (din i detta fall) vid bodelningen som sker vid upplösandet av äktenskapet. Dock förutsätter det sedan vid bodelningen efter den ene har avlidit att det finns motsvarande egendom som täcker för huset på din makes sida för att du fullt ut ska få huset på din lott.

Ett annat alternativ är att skriva ett äktenskapsförord om att huset ska bli din enskilda egendom enligt 7 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken. Formkraven för äktenskapsförordet är att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda parterna. Detta ska sedan registreras hos Skatteverket enligt 7 kap. 3 § 3 st. äktenskapsbalken. Äktenskapsförord kan ingås även under äktenskapet.

Ni kan även skriva ett testamente att huset ska gå till dig vid din makes död, något som är möjligt så länge detta inte inskränker särkullsbarnens laglott. Då kan de komma att klandra testamentet på någon av grunderna i 13 kap. ärvdabalken under förutsättningen att klandertalan väckts inom lagens tidsfrist på sex månader enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken.

Sammanfattning

Således om din make avlider finns det stor möjlighet att du kommer att få samäga huset med särkullsbarnen om ni inte reglerar detta innan din makes bortgång enligt någon av ovanstående alternativ. Men hela huset kommer inte falla på din makes lott vid bodelningen om denne avlider först.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-Morin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1262)
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn
2022-01-19 Har särkullbarn rätt till arv från deras förälders maka?
2022-01-18 Arvsrätt för särkullsbarn

Alla besvarade frågor (98546)