FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/05/2021

Vad är straffpåföljden för miljöbrott och vem anmäler man sådant brott till?

Hej! Vad kan straffpåföljden bli om man inte kopplar in tex dränering från dusch/handfat till avloppet? Alltså att man istället bara gör ett hål rakt ner i golvet så allt man spolar ner i handfatet/duschen hamnar rakt ner i marken?

och vem bör man kontakta om man känner till en person som har gjort detta.

Är ju inte direkt jättesnällt mot miljön...

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De straffpåföljder som kan bli aktuella för miljöbrott anges i 29 kap 1 § Miljöbalken, MB. För den som har eget vatten och avlopp krävs att den följer de regler som finns i miljöbalken för att värna om natur, djur, liv och hälsa. Om VA-systemet inte uppfyller de kraven kan kommunen förbjuda personen att använda sitt VA-system och förena förbudet med vite (straffavgift).

För att det ska vara ett miljöbrott krävs att personen med uppsåt (vilja/avsikt) eller oaktsamhet gör något av de punkter som anges i 29 kap 1 § MB. Tex. orsakar att det släpps ut ett ämne i vatten, luft eller mark, som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra en förorening eller någon annan betydande olägenhet i miljön. Om denna förorening är mindre betydande är det inte miljöbrott. Se första punkten i 29 kap 1 § MB.

Du skulle kunna kontakta kommunen, den nämnd i kommunen som tar hand om miljöfrågor (miljönämnd). De är dom som utövar tillsyn och eventuellt meddelar förbud etc. Annars kan du alltid anmäla till Polisen om du misstänker ett miljöbrott.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia EkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo