Vad är straffet för urkundsförfalskning?

2017-08-15 i Påföljder
FRÅGA
Vad är straffet för urkundsförfalskning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet urkundsförfalskning regleras i Brottsbalken 14 kap. 1 §. Straffet för detta brott är fängelse i högst två år. Det är dock vanligt att domstolen dömer till villkorlig dom istället för fängelse, vilket innebär att den dömde inte ska fortsätta begå brott under en prövotid på två år, med risk för att straffet då höjs. Villkorlig dom kan kombineras med böter.

Skulle brottet anses vara mindre allvarlig kan en istället dömas för förvanskning av urkund, för vilket straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. (Brottsbalken 14 kap. 2 §) Är brottet grovt ska dömas för grov urkundsförfalskning, för vilket straffet är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. (Brottsbalken 14 kap. 3)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1560)
2021-08-02 Varför påbörjas verkställigheten av skyddstillsyn innan domen vunnit laga kraft?
2021-07-31 När blir man straffmyndig?
2021-07-31 Belastningsregister orosanmälan LVM
2021-07-31 Vad blir påföljden vid olovlig körning när man dessutom begått ett brott tidigare?

Alla besvarade frågor (94603)