Vad är straffet för innehav av 730 rivotriltabletter?

2021-02-27 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag har blivit tagen med 730 rivotril tabletter ovh det erkände jag eftersom läkaren ville inte hjälpa mig och då har jag inget på innan det. Jag har epilepsi och rivotrilen har hjälpt mig att inte får kramper som jag brukar få i vanliga fall. Vet ni hur är staffet för min del eftersom polisen hittade 730 rivotril hemma hos mig och jag erkände det som eget bruk. Jag ville bara få hjälp av läkaren men dom bara skicka mig till olika läkare... Jag lider utav traumatisk depression och ångest och panik attacker som jag får ofta. Undrar bara vad staffet ligger på det som eget bruk fast det är ganska många tabletter dom hittade... Jag vet att det är många men jag va tvungen att skaffa dom på egen hand eftersom jag mår inte bra. Hoppas ni kan ge mig ett svar på detta snabbt eftersom jag riskerar fängele och jag vill förbereda mig inför fängele om det blir det? Mvh och tack så mycket
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att domstolen alltid gör en prövning i det enskilda fallet så är det därför inte möjligt att säga exakt vilket straff du kommer få. I mitt svar kommer jag därför att försöka besvara din fråga så specifikt det går, men ha i beaktande att det är domstolen som gör en bedömning i förhållande till din situation.

Innehav av rivotril utgör ett narkotikabrott

Eftersom rivotril utgör narkotika så har du gjort dig skyldig till narkotikabrott i och med innehavet/brukandet (1 § 6p. Narkotikastrafflagen). Straffskalan för narkotikabrott är fängelse i högst tre år. I förarbetena till narkotikastrafflagen uttalades att domstolarna vid bestämmande av påföljd vid narkotikabrott ska beakta brottets samhällsfarlighet, omständigheterna vid och kring brottet, gärningspersonens avsikt med brottet och gärningspersonens personliga förhållanden (prop. 1968:7 s. 107 f.) I praxis har dock mycket av straffvärdet (hur allvarligt brottet är) för narkotikabrott utgått från tabeller utifrån art och mängd. Vid allvarligare narkotikabrott behöver man dock beakta vissa andra omständigheter för att kunna beräkna straffvärdet.

Innehav av 730 rivotriltabletter lär ses som narkotikabrott av normalgraden

Eget bruk/innehav för eget bruk brukar oftast betraktas som ringa narkotikabrott enligt 2 § Narkotikastrafflagen, i vilket straffskalan ingår böter eller fängelse högst sex månader. Enligt åklagarmyndighetens rättsPM (2012:7) går gränsen för ringa narkotikabrott vid 250 tabletter av någon sort av bensodiazepiner. Straffet för 250 tabletter är vanligtvis 150 dagsböter. Därutöver ska det klassas som narkotikabrott av normalgraden. Med beaktandet av att du hade ett innehav av betydligt större mängd än 250 tabletter är det sannolikt att det kommer ses som narkotikabrott av normalgraden, vilket gör att du riskerar fängelse i lägst 14 dagar, högst tre år. Bara för att fängelse ingår i straffskalan, betyder det inte att du faktiskt kan komma att bli dömd till fängelse som påföljd, utan domstolen gör en bedömning i det enskilda fallet och ska särskilt fästa avseende vid omständigheter som talar för lindrigare påföljd än fängelse.

Narkotikabrott av normalgraden är ett brott där fängelse normalt ska väljas som påföljd

Narkotikabrott, som inte är ringa, är av sådan art att fängelse normalt ska väljas som påföljd. (NJA 1997 s. 522). Men det finns också andra faktorer som spelar in och kan tala emot fängelse exempelvis om du tidigare är ostraffad, personliga förhållanden, ålder, dålig hälsa; däribland också det psykiska hälsotillståndet m.m. (se 29 kap. 5 § och 30 kap. 4 § Brottsbalken). Det är sannolikt att längden på fängelsestraffet i förhållande till ditt innehav (bortsett från andra omständigheter) hamnar i det lägre intervallet. Att beröva en människa friheten genom att utdöma fängelse är den mest ingripande åtgärd som staten kan utsätta sina medborgare för. Fängelse bör därför endast användas när det är nödvändigt. Domstolen kan också finna att det finns skäl att döma en icke-frihetsberövande påföljd såsom villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Som svar på din fråga går det som nämnt inte att ge något exakt svar på vad du kommer att få för straff för narkotikabrottet eftersom domstolen kommer göra en bedömning i förhållande till ditt fall, men det är som du själv nämner, sannolikt att du kan bli dömd till fängelse.

Hoppas det var svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96356)