FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder08/02/2022

Vad är straffet för införsel av en stun gun till Sverige?

Vad är straffet för införsel av 1 stun Gun vid upptäckt itullel.

Böter fängelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag använda mig av vapenlagen (VapL) och smugglingslagen (SmugL).

En stun gun jämställs som ett skjutvapen

Anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elektrisk ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta och tar sikte på s.k. elektriska impulsgivare, jämställs som skjutvapen (VapL 1 kap. 3 § punkt g). Med sådana impulsgivare avses apparater som för över elektriska impulser när den berör eller kommer nära en kropp. Exempel på sådana vapen är så kallade "stun guns" och elbatonger.

En annan typ av elchockvapen som jämställs med ett skjutvapen, är sådana elchockvapen som skjuter ut projektiler som överför elektriska impulser till kroppen. Denna vapentyp benämns i regel elpistol eller "taser".

Tillståndsplikt

Det krävs tillstånd att föra in stun gunen i Sverige samt för att inneha stun gunen, eftersom en stun gun jämställs med ett skjutvapen (VapL 2 kap. 1 § första stycket punkt a samt 2 kap. 11 §). Tillstånd prövas och meddelas av polismyndigheten (VapL 2 kap. 2 §).

För enskilda gäller att tillstånd meddelas för ett skjutvapen endast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål (VapL 2 kap. 4 §). Tillstånd meddelas enbart om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer missbrukas (VapL 2 kap. 5 §). Dessutom meddelas enbart tillståndet för det ändamål man anger i ansökan samt kan det tillkomma vissa förvaringskriterier och tidsbegränsas.

Vapensmuggling

Den som importerar ett tillståndspliktigt vapen utan att ha rätt tillstånd eller att tillstånd saknas, döms för vapensmuggling (SmugL 6a §). Om du inte anmäler vapnet hos tullen och stun gunen istället blir upptäckt i tullen, har du alltså gjort dig skyldig till vapensmuggling eftersom tillstånd krävs för att föra in stun gunen i Sverige.

Straffet för vapensmuggling av normalgraden är fängelse i högst tre år. Detta innebär att straffet som lägst kan bli 14 dagar i fängelse och som högst fängelse i tre år. Det finns alltså inte böter på straffskalan.

Vid ringa vapensmuggling är straffet som lägst böter och som högst fängelse i sex månader. Vid bedömningen av om ett brott som avser vapensmuggling är ringa ska, främst vapnets beskaffenhet beaktas. Det hade kunnat diskuteras om det bör anses som ringa vapensmuggling, eftersom en stun gun i sig inte brukar kunna skapa bestående skador. Däremot måste alla omständigheter i det enskilda fallet beaktas och jag kan inte göra en fullständig bedömning utifrån din fråga.

Vid grov vapensmuggling är straffet som lägst fängelse i två år och som högst fängelse i fem år.

Sammanfattning

Innehav och införsel av en stun gun kräver tillstånd. Vid införsel utan tillstånd gör du dig skyldig till vapensmuggling. Vid vapensmuggling av normalgraden rör det sig om fängelsestraff i lägst 14 dagar och högst tre år. Vid ringa vapensmuggling finns dock böter på straffskalan och fängelsestraff döms oftast inte ut när det finns böter på straffskalan. Vid grov vapensmuggling rör det sig om fängelsestraff i lägst två år och höst fem år.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Erika BjörnforsRådgivare
Hittade du inte det du sökte?