FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/12/2018

Vad är straffet för hets mot folkgrupp?

Vad kan man få för straff för hets mot folkgrupp?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är hets mot folkgrupp och vad är straffet?

Hets mot folkgrupp är rubricering på ett brott som innebär att någon sprider ett hot eller missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Straffet för hets mot folkgrupp är fängelse i högst 2 år. Om brottet är ringa är straffet böter. (16 kap. 8 § första stycket brottsbalken)

Om brottet är grovt är straffet fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år (16 kap. 8 § andra stycket brottsbalken).

Lagändring

Notera att 16 kap. 8 § brottsbalken i dess nuvarande lydelse upphör att gälla 2019-01-01 då en ny lydelse träder i kraft. Den nya lydelsen innehåller en ändring att man även kan dömas för hets mot folkgrupp om man sprider hot eller missaktning för en grupp med anspelning på könsöverskridande identitet eller uttryck.

Sammanfattning

Straffet för hets mot folkgrupp beror alltså på vilken grad av allvarlighet brottet är. Om det är ringa blir straffet böter. Om det är av normalgraden blir straffet fängelse i högst 2 år. Om det är grovt blir straffet lägst 6 månader och högst 4 år.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo