Vad är straffet för försök till dråp?

2021-03-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Vad är straffet för försök av dråp som medhjälpare. Min vän visste inte hans vän hade kniv och använder den i ett bråk och min vän befanns sig i samma plats. Kan man dömas till ngt då!? Vittnen som är flickvän till den skadade sa att ingen visste att personen bärde på kniven och den skyldige person har själv erkänt. Vad tror ni det kan bli? Den statliga advokat vill ge min familj medlem 10 år. Inväntar dom. Mvh ge mig stöd och hjälp på frågan tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brottet dråp regleras i brottsbalken, som jag härefter kommer att benämna som "BrB".

Inledningsvis vill jag säga att det är svårt att säga vad straffet kan bli i det enskilda fallet eller om personen i fråga kommer att dömas. Detta då domstolen alltid gör en bedömning från fall till fall och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Jag kan dock ge dig ett mer allmänt svar på på frågan kring påföljden av brottet dråp.

Påföljden för dråp är fängelse i lägst sex och högst tio år (3 kap. 2 § BrB). Straffet för försök får bestämmas högst till vad som gäller för fullbordat brott, i detta fallet högst tio år. Det får vidare inte sättas under fängelse om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver. Dvs. eftersom lägsta straffet för dråp är fängelse i sex år får inte straffet för försök till dråp sättas under fängelse ( 23 kap. 1 § BrB).

Det är dock inte endast den som har utfört själva gärningen som kan komma till att ådömas ansvar utan även den som som har medverkat till den kan hållas ansvarig. Varje medverkande döms dock efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last. Dvs. varje medverkande döms för sin egna avsikt (23 kap. 4 § BrB).

Jag är ledsen över att jag tyvärr inte kan ge dig mer tydliga svar men jag hoppas detta ändock gav dig någorlunda vägledning och svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96470)