Vad är straffet för bidragsbrott?

2021-03-31 i Påföljder
FRÅGA
Misstänkt för bidragsbrott mot pensionsmyndigheten. Bidragssumman har aterbetalats . Detta skedde år 2017-2018. Förundersökning hos polisen pågår. Jag blev tillkallas tillförhör hos polisen.. vad blir straffet på detta. Jag blev inte dömd för något tidigare..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bidragsbrott regleras i bidragsbrottslagen, som härefter kommer att benämnas som "BBL".

Påföljden för bidragsbrott är fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader ( 2§ BBL). Är brottet däremot att anses som grovt är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är att anses som grovt ska det särskilt beaktas om brottet rört ett betydande belopp, om den som begått brottet använt sig av falska handlingar eller om gärningen har ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning ( 3 § BBL). Jag kan dessvärre inte ge dig ett mer klart svar än det här, på vad påföljden kan komma till att bli, då det alltid görs en bedömning i det enskilda fallet och de i slutändan alltid är upp till domstolen. Jag hoppas ändock att detta gav dig någorlunda vägledning, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1491)
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?

Alla besvarade frågor (91350)