Vad är skillnaden på lag, förordning och föreskrift?

FRÅGA
vad är kopplingen mellan lag, förordning och föreskrift? Mer specifikt: vad är skillnaden på förordning och lag, och vad är en föreskrift
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lag, förordning och föreskrift är olika typer av regler som ska följas. Skillnaden mellan dessa består bland annat i vem som får utfärda dem, d.v.s. vem som får skapa en viss regel. I 8:1 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF) kan man läsa om vilka organ som får skapa en viss regel. I 8:1 RF kan man läsa att lagar meddelas av riksdagen, förordningar meddelas av regeringen och att andra myndigheter kan meddela föreskrifter om riksdagen eller regeringen gett dem den uppgiften.

Syftet med en förordning (som meddelas av regeringen) är att skapa regler som kompletterar lagen och skapa ytterligare preciseringar. Ett exempel kan vara förhållandet mellan Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning där den tidigare utgör en lag och den senare utgör en förordning.

När det krävs vissa speciella regler för ett visst område kan myndigheter meddela föreskrifter. Ett exempel på en föreskrift är SJVFS 2015:29 om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion som utfärdats av statens jordbruksverk.

Skulle en lag, förordning eller föreskrift strida mot varandra finns en hierarki som talar om vilken av dessa som får företräde. Ordningen är följande:

Grundlag Lag Förordning Föreskrift

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (551)
2019-04-22 Personnummer i beslut från Hyresnämnden
2019-04-22 Hur nära grannens tomt får man plantera en häck?
2019-04-22 Vad innebär ett brott mot skyddslagen?
2019-04-22 Får man flytta en annan persons bil?

Alla besvarade frågor (68195)