Vad är skillnaden mellan laga kraft, negativ rättskraft och positiv rättskraft?

2019-09-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag känner mig förvirrad vad gäller begreppen rättskraft och laga kraft. I min studiebok står det att man ska skilja begreppet rättskraft från begreppet laga kraft. Jag kommer hela tiden tillbaka till att förstå det som att de båda begreppen är beroende av varandra? När en dom har vunnit laga kraft har den fått rättskraft? Som i sin tur delas in i positiv och negativ rättskraft. Vad är det jag har fått om bakfoten? Tack!Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av processrättslig karaktär och regleras i rättegångsbalken (RB).

Laga kraft och rättskraft

När en dom inte längre kan överklagas (normalt tre veckor efter att domen meddelades) vinner den laga kraft. När domen vinner laga kraft får den också rättskraft. Att domen vinner laga kraft och får rättskraft inträffar alltså samtidigt, så på det sättet kan man säga att begreppen hänger ihop. Laga kraft innebär alltså att domen inte längre går att överklaga medan rättskraft är ett begrepp som beskriver vad domen har för verkningar rent processuellt.

Negativ och positiv rättskraft

Att en dom har negativ rättskraft innebär att den fråga som avgjorts i domen inte får prövas på nytt. Man kan alltså inte väcka talan om samma sak igen. Detta kallas res judicata och det finns i både brottmål och tvistemål. Bestämmelser om negativ rättskraft hittar du i 17 kap. 11 § RB vad gäller tvistemål och i 30 kap. 9 § RB vad gäller brottmål. Positiv rättskraft innebär istället att domen kan läggas till grund för en ny dom i framtiden, man säger alltså att domen kan få bevisverkan i ett nytt mål.

Exempel på positiv och negativ rättskraft

En person väcker talan pga. att en granne spelar för hög musik på kvällarna och vill att domstolen förhindrar att personen fortsätter med detta. Domstolen meddelar förbudet och domen vinner laga kraft. Senare väcker personen en ny talan och vill ha skadestånd pga. att den höga musiken orsakat skador för denna. Denna senare talan behandlar inte samma sak som den första talan som väcktes (den ena handlar om förbud och den andra om skadestånd) och därför stoppar inte den negativa rättskraften att målet prövas, dock kan den första domen användas som bevis i rättegång 2 (för att exempelvis avgöra att hög musik faktiskt förekommit osv).

Sammanfattning

Att domen vunnit laga kraft betyder att den inte längre går att överklaga. Negativ rättskraft är processrättslig följd av domen som sätter stopp för att samma sak prövas en gång till. Positiv rättskraft innebär att domen kan ha bevisverkan i framtida rättegångar.

Hoppas detta var till hjälp för dig! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1041)
2020-07-28 Preskription av verkställighet
2020-07-26 Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?
2020-07-25 Gallringsregler
2020-07-24 Företag vägrar betala - rätt tingsrätt och bevis?

Alla besvarade frågor (82649)