FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/04/2018

Vad är skillnaden mellan ett samboavtal och ett testamente?

Hej,

Var är skillnad mellan samboavtal och testamente? Tack

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svaret tänkte jag först förklara vad ett samboavtal respektive testamente är för att sedan svara på vad som är skillnaden mellan dessa.

Vad är ett samboavtal?
Regler om sambor finns i sambolagen.

Om du och din sambo skaffar bostad och bohag(till exempel möbler, elektronikprylar, husgeråd) för gemensamt bruk säger sambolagen att värdet av detta ska delas lika om ni separerar. Saker ni inte behöver dela lika är allt som inte är bostad och bohag, som exempel kan nämnas pengar på banken och bilen.

Med ett samboavtal kan sambor avtala bort sambolagens regler om likadelning och själva komma överens om hur bostaden och bohaget ska fördelas vid en separation. Den ena sambon kanske har köpt bostaden själv och vill därför inte att värdet ska delas lika vid en eventuell separation. Då kan samborna upprätta ett samboavtal som säger att bostaden ska tillfalla sambon som köpt den.

Syftet med samboavtal är alltså att avtala bort sambolagens regler om likadelning för att istället komma överens om hur bostad och bohag ska fördelas.

Vad är ett testamente?
Regler om testamenten finns i ärvdabalken.

Om en person avlider delas arvet ut i enlighet med ärvdabalkens regler. Kort sagt delas arvingar in i tre klasser.
Den första arvsklassen består av bröstarvingar (den avlidnes barn och barnbarn). Arvet ska delas lika mellan bröstarvingarna vilket innebär att om det finns två barn ska dessa ärva 50 % var.

Finns inga bröstarvingar går man vidare till den andra arvsklassen som består av den avlindas föräldrar eller syskon om föräldrarna gått bort. Det innebär att om båda föräldrarna är vid liv ska arvet delas lika mellan dom.

Finns inte föräldrar eller syskon vid liv går man vidare till tredje arvsklassen som består av den avlindas far- och morföräldrar och deras barn. Samma gäller här angående likadelningen.

Det kan tilläggas att om man är gift och endast har gemensamma barn med sin partner, eller inga barn alls, ärver den efterlevande maken allt. Om den avlidna har barn från ett tidigare förhållande får de barnet ut sitt arv direkt. Det finns inga motsvarande regler för sambor som inte har någon arvsrätt enligt lag.

Med ett testamente kan man sätta arvsordningen helt eller delvis ur spel. Som exempel kan man:
-Testamentera så att sin sambo får en del av arvet
-Ge en del av arvet till en organisation eller liknande
-Ge mer åt en arvinge och mindre till en annan
Det finns dock vissa begränsningar. Det går till exempel inte göra sina barn helt arvslösa.

Du skriver alltså ett testamente om du vill att arvet ska delas ut på annat sätt än enligt ärvdabalkens regler.

Vad är skillnaden mellan ett samboavtal och ett testamente?
Som framgått ovan används samboavtal för att avtala bort sambolagens regler för att vid en eventuell separation inte behöva dela bohag och bostad lika. Testamente används istället för att sätta ärvdabalkens regler ur spel och själv bestämma hur arvet ska fördelas.

Ska du upprätta antingen ett samboavtal eller ett testamente kan vi på Lawline hjälpa dig med det (klicka här för mer information).


Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000