Vad är särkullsbarns rätt vid arv?

2020-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Särkullsbarn (mina)Om jag förstår dett rätt?De har rätt till hela sitt arv om jag dör?Om jag skriver ett testamente där jag kan bestämma att de bara får sin laglott (50%) och resten när min fru dör?Jag kan kommer överens med mina särkullsbarn att dom godkänner att dom inte skall ta ut sin laglott utanskall få hela sitt arv efter det att min fru har dött, efterarv
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De barnen som du har sedan ett tidigare äktenskap är så kallade särkullbarn. Detta är barn som inte är makarnas gemensamma. Huvudregeln är att arvet efter dig kommer tillfalla efterlevande make. Eftersom dina barn inte är barn till din fru, s.k. bröstarvinge, har dock barnen rätt att få ut sin arvslott direkt från dig vid din bortgång, 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Man kan inte testamentera bort laglotten från sina barn precis som du skriver. Laglotten utgör halva arvslotten. Särkullbarnen kan välja att invänta sitt arv tills dess att din nuvarande fru har gått bort och det kommer därmed utgöra efterarv enligt 3 kap 9 § Ärvdabalken. Du kan därmed komma överens om detta med dina barn.

Emil Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1129)
2021-01-22 Kan man begränsa särkullbarnens rätt till att få ut sitt arv direkt?
2021-01-19 Är det möjligt att genom äktenskapsförord och testamente göra särkullbarn arvlösa?
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn

Alla besvarade frågor (88385)