Vad är preskriptionstiden för brott mot alkohollagen?

2020-07-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej.Vad är preskriptionstiden för brott mot alkohollagen?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När rätten att åtala har gått förlorad därför att en viss tid har förflutit är brottet preskriberat. Preskriptionstiden varierar beroende på vilket brott man har begått. I 35 kap. 1 § BrB finns en lista på de olika preskriptionstiderna. De är följande:

2 år, för brott som kan ge max ett års fängelse,

5 år, för brott som kan ge max två års fängelse,

10 år, för brott som kan ge max åtta års fängelse,

15 år, för brott som kan ge över åtta års fängelse,

25 år, för brott som kan ge livstid.

De allvarligaste brotten, så som mord och terroristbrott, preskriberas aldrig.

Preskriptionstiden börjar löpa från och med dagen då brottet begicks, 35 kap. 4§ BrB.

Straffbestämmelserna i Alkohollagen (2010:1622) finns listade i 11 kap. Det framgår dock inte av din fråga vilken typ av brott mot alkohollagen som åsyftas i förhållande till preskriptionen (det finns b.la. straff för tillverkning, överlåtelse och anskaffning av alkohol), men du kan enkelt jämföra straffbestämmelsen för det aktuella brottet med preskriptionstiderna i 35 kap. 1 § BrB för att se hur lång preskriptionstiden är för det brott som du intresserar dig för.

För att exemplifiera det hela, framgår det av 11 kap. 1 § Alkohollagen (2010:1622) att den som tillverkar sprit eller spritdrycker utan att ha rätt till det, döms för olovlig befattning med sprit till böter eller fängelse i högst två år. För brott som kan ge max två års fängelse, likt exemplet, är preskriptionstiden fem år. Se listan ovan, och i 35 kap. 1 § BrB.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1451)
2021-02-28 Preskriptionstid för brott
2021-02-28 Vad kan straffet bli om jag blir dömd för både bedrägeri och stöld?
2021-02-28 Vilken straffskala gäller vid försök till brott?
2021-02-27 Vad är straffet för innehav av 730 rivotriltabletter?

Alla besvarade frågor (89873)