FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/11/2019

Vad är praxis?

Ordet praxis förekommer på många ställen men vad innebär praxis egentligen? Jag gör ett gymnasiearbete och undersöker vad som krävs för att misshandel ska ge fängelse. Domstolen tolkar ju lagen, men hur kan man förklara praxis i detta fall? Skulle ni kunna beskriva hur det fungerar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vi besvarar i regel inte skolfrågor, varför jag inte kan ge dig ett svar på vad som krävs för att misshandel ska ge fängelse.

Däremot kan jag kortfattat förklara vad praxis är. Bestämmelsen om misshandel lyder:

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. (3 kap. 5 § Brottsbalken).

Som du sannolikt kan utläsa är bestämmelsen ganska kortfattad och straffet kan variera från böter till fängelse i högst två år. Någonstans måste det således dras en gräns för när ett brott ska anses ge fängelse istället för böter. Sådan gräns kan dras vid t.ex. skillnaden mellan örfil och knytnävslag, mellan ett knytnävslag och flera knytnävslag, mellan slag och spark osv.

Praxis innebär i regel att Högsta domstolen avgjort i ett mål att en bestämmelse skall tolkas på ett visst sätt, och alla efterkommande rättegångar som har att bedöma överträdelsen av samma bestämmelse, skall tolka den på samma sätt. Om Högsta domstolen fastställt att det ska utdömas (som exempel) fängelse vid knytnävslag mot ansiktet är det något som räknas som praxis.


Lycka till med ditt arbete!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo