Vad är påföljderna för osant intygande?

2021-08-09 i Påföljder
FRÅGA
Risker med osant intygande till banken? Situationen är sådan att jag är en "accidental american", dvs född och uppvuxen i Sverige men då min ena förälder hade dubbelt medborgarskap blev även jag amerikansk medborgare per automatik vid födseln. Detta ställer till problem för mig med banken då de enl FATCA-avtalet är skyldig att rapportera alla amerikanska medborgare till amerikanska skattemyndigheten. Vill försöka undvika detta då då jag skulle bli tvungen att deklarera i USA. Jag skulle aldrig vara skyldig amerikanska staten pengar (svensk skatt kan kvittas 1:1 tack vare skatteavtalet) men jag skulle däremot behöva lägga stora summor på en skattejurist/revisor årligen då deklarationen är för komplex för att göra själv.Fick nyligen ett brev från Nordea med frågor om medborgarskap. Formuläret avslutas med"Jag försäkrar på heder och samvete att information om min skattehemvist och skatteregistreringsnummer är korrekt och med sanning överensstämmande. Informationen kan komma att användas för rapporting som banken är skyldig till enligt lagkrav. Om min information rörande skattehemvist och skatteregistreringsnummer ändras eller inte längre är tillämplig förbinder jag mig till att uppdatera informationen inom 30 dagar"Vilka risker (i en svensk kontext) finns om jag väljer att svara nej på frågan om amerikanskt medborgarskap och skriver under dokumentet?Om det uppdagas, vad lär hända då, och vad skulle det kunna få för påföljd?
SVAR

Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Osant intygand

Att lämna ett osant intygande är kriminaliserat i brottsbalken. Brottet osant intygande kan begås om en person i ett intyg eller en annan urkund lämnar osann uppgift om vem han eller hon är eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende (15 kap. 11 § Brottsbalken). Ditt agerande om att du potentiellt osant intygar att du inte är amerikansk medborgare skulle med all trolighet innebära att du gör dig skyldig till osant intygande.

Påföljder

De straffrättsliga påföljderna för osant intygande kan bli böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 11 § Brottsbalken). Om brottet kan anses vara grovt kan påföljden bli fängelse upp till två år (15 kap. 11 § andra stycket brottsbalken).

Potentiellt kan det även bli aktuellt med civilrättsliga påföljder för dig. Civilrättsliga påföljder innebär att banken möjligen kan få skadeståndskrav mot dig om du skulle bryta ett avtal ni har sinsemellan eller om ditt osana intygande medför att banken blir skadeståndsskyldig mot en tredje part.

Det är svårt att säga exakt vad som skulle kunna hända i ditt fall. Troligen riskerar du inte att hamna i fängelse, men påföljderna i det svenska rättssystemet kan möjligen bli böter eller en villkorlig dom. Sen kan även, som tidigare nämnts, civilrättsliga påföljder inträdda mellan dig och din bank i ert förhållande som parter.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du även vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96481)