Vad är påföljden för grovt rattfylleri?

2021-04-26 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag undrar om hur det ligger till med straffen för grovt rattfylleri för någon som inte är svensk medborgare men som har bott och arbetat i Sverige runt 10 år och som har 3 barn som alla är födda i Sverige. Jag har sett att han riskerar upp till två års fängelse, dagsböter men kanske även utvisning. Är utvisning en vanlig påföljd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Grovt rattfylleri är ett brott där det föreligger en presumtion att påföljden ska bestämmas till fängelse (30 kap. 4 § andra stycket BrB). För att denna presumtion ska brytas och en icke frihetsberövande påföljd ska fastställas ska det föreligga särskilda skäl. Domstolen kan bland annat beakta om den tilltalade förorsakas men till följd av att hen på grund av brottet utvisas ur landet (29 kap. 5 § p. 6 BrB). Att den tilltalade utvisas ur riket får vanligtvis anses utgöra men för hen. Enligt Högsta domstolen tas dock hänsyn till utvisning när den tilltalade har nära anknytning till Sverige (NJA 1997 s. 622). Utifrån förutsättningarna i din fråga bedömer jag det som att den vederbörande har stark anknytning till Sverige vilket är ett skäl som talar emot utvinning.
Särskilda föreligger vidare om den vederbörande samtycker till att villkorlig dom eller skyddstillsyn förenas med en föreskrift om samhällstjänst samt att en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter (30 kap. 7 § andra stycket BrB och 30 kap. 9 § andra stycket BrB). Du har inte angett i din fråga ifall personen i fråga tidigare har begått brott av samma sort. Återfall kan således tala för att påföljden istället ska bestämmas till fängelse.

Vidare har du inte skrivit i din fråga om den tilltalade tänker fortsätta begå brott eller inte. Därför utgår jag utifrån att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Det finns därmed skäl att anta att den vederbörandes påföljd stannar vid dagsböter eller villkorlig dom som förenas med föreskrift om samhällstjänst/dagsböter (30 kap. 7 § andra stycket BrB och 30 kap. 8 § BrB).

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Atefa Jafary
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96503)