Vad är kravet för att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i en bostadsrättsförening?

2019-03-28 i Föreningar
FRÅGA
Hej, jag vill veta proceduren för att bevilja eller ej bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter i en bostadsrättsförening. Min uppfattning är att det regleras i stadgarna vilket för oss kräver ett majoritetsbeslut på årsstämman. En del verkar blanda in talan om skadestånd där det enligt lag om ekonomiska föreningar kan vara ett majoritetsbeslut på årsstämman eller en tiondel av de röstberättigade medlemmarna i föreningen. Vad är kravet för att ej bevilja ansvarsfrihet för ledamöter i styrelsen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

6 kapitlet i lagen om ekonomiska föreningar reglerar föreningsstämman och gäller även för bostadsrättsföreningar (9 kap. 14 § bostadsrättslag). Även 21 kapitlet i lagen om ekonomiska föreningar som reglerar skadestånd gäller för bostadsrättsföreningar (10 kap. 1 § bostadsrättslag).

När ett beslut ska tas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i en bostadsrättsförening är det den mening som har mer än hälften av de avgivna rösterna som vinner (6 kap. 33 § första stycket lag om ekonomiska föreningar). Notera dock att detta inte gäller om något annat har bestämts i stadgarna (6 kap. 33 § andra stycket lag om ekonomiska föreningar). Så i ditt fall, när det gäller ansvarsfrihetsfrågan, ska du i första hand utgå från vad som står i stadgarna. Om det inte regleras i stadgarna så är det enkel majoritet som gäller som sagt.

Det finns dock ett minoritetsskydd som anger att en minoritet bestående av minst en tiondel av de röstberättigade i föreningen vid en föreningsstämma kan rösta emot frågan om ansvarsfrihet och väcka en skadeståndstalan mot styrelsen (21 kap. 6 § lag om ekonomiska föreningar). Så även om majoritetens beslut om att bevilja ansvarsfrihet har vunnit så behåller minoriteten sitt skydd och kan alltså väcka skadeståndstalan. Notera dock att talan måste väckas senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på föreningsstämman (21 kap. 9 § lag om ekonomiska föreningar).

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (380)
2020-02-27 Hur fattas beslut om försäljning av fast egendom i samfällighetsföreningar?
2020-02-19 Måste ett ombud vara medlem för att kunna rösta på en föreningsstämma?
2020-02-01 Överlåtelse av fast egendom från samfällighetsförening
2020-01-25 Fråga om styrelsearvode i ideell förening

Alla besvarade frågor (77541)