FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/07/2022

Vad är en "förmildrande omständighet"?

Hej, är det en förmildrande omständighet ifall någon blir anmäld för ofredande (många meddelanden som skickats samma period) och senaste meddelandet skickats efter en månad, alltså en månad emellan. Är det senaste meddelandet då en förmildrande omständighet?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är nej, det senaste meddelandet, som skickades en månad efter de meddelanden som skickades under samma period, är inte en förmildrande omständighet. Jag anar att du kanske blandat ihop begreppet “förmildrande omständighet” med någonting annat, och ska därför förklara vad som faller in under det i hopp om att du kommer att förstå varför din fråga/omständigheterna i ditt fall inte gör det. 

Vad är förmildrande omständigheter?

Förmildrande omständigheter är omständigheter kring det brott som du dömts för, som rätten kan beakta och som kan leda till att du får ett lindrigare straff, t.o.m. under det minimistraff som annars gäller enligt lag. Förmildrande omständigheter återfinns framförallt under fem punkter i 29 kapitlet 3 § BrB, det är dessa som rätten särskilt ska beakta i sin bedömning. Punkterna är inte begränsade till en brottstyp, utan det är denna, och en del andra, paragrafer som rätten ska använda sig av vid bedömning av om det finns förmildrande omständigheter då de avgör vilken påföljd som någon ska få, oavsett vilket brott som hen är dömd för.

29 kap. 3 § BrB lyder som följer:

“Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas

  1. om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende,
  2. om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande,
  3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga,
  4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla, eller
  5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap. (vilken handlar om nödvärn o.s.v.).”

Utöver ovanstående omständigheter som kan göra att rätten bedömer att det föreligger förmildrande omständigheter, kan sådana också vara exempelvis om du haft ansvar för gärningen men ändå kan ursäktas genom excess (24 kap 6 § BRB) eller straffrättsvillfarelse (24 kap 9 § BRB). Din ålder kan också vara något som rätten tar hänsyn till, om du skulle vara ung eller gammal (29 kap 7 § BrB och 29 kap 5 § BrB). Ett annat exempel är om den tilltalade, du, frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet (29 kap 5 § BrB).

Hoppas att du fick svar på din fråga och att allt går bra. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”