FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte01/02/2018

Vad är dödsbodelägarnas roll efter att arvlåtaren avlidit?

Hej!

För ca 1år sedan gick min mor bort. Hon levde då med sin pojkvän som dom hade skrivit testamente med. Han skulle få hälften och jag och mina syskon skulle dela på hälften den dagen han går bort. Tror det kallades orubbat dödsbo eller liknande.

Nu har han gått bort. Kommer vårt arv delas ut automatiskt eller behöver vi kontakta någon? Vem isf?

Mvh calle

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline!

Alla de som har omedelbar arvsrätt efter den avlidna blir dödsbodelägare, vilka gemensamt ska förvalta dödsboet, 18 kap 1 § Ärvdabalk (1958:637), ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K18. Att förvalta dödsboet innebär att klarlägga skulder och tillgångar – att utreda boet. Efter det ska bouppteckning ske, där egendom och skulder antecknas. Det som återstår av dödsboet efter bodelningen och efter att dödsboet har betalat den avlidnas skulder, ska dödsboet skiftas. Arvskiftet innebär att de tillgångarna som är kvar ska fördelas mellan arvingarna, som fullgörs av ett undertecknande av skifteshandlingen.

Om ni är dödsbodelägare, är ni enligt lagen skyldiga att provisoriskt förvalta egendomen efter den avlidna, 18 kap 2 §, ÄB. Den avlidnas egendom ska omhändertas, i första hand av någon som bodde med hen, om det inte finns så är det hyresvärden eller annan närmsta person som ska ta hand om egendomen eller anmäla det till socialnämnden i kommunen där boet är lokaliserat.

Det ni har kallas efterarvsanspråk, 1 kap 1 § och 3 kap 2 § ÄB, och då det handlar om ett orubbat bo gjordes ingen bouppteckning, vilket ni nu alltså måste göra och som kommer att genomföras som förhållande var när er mamma gick bort.

Ni kan begära från tingsrätten att få en boutredningsman förordnad till dödsboet, hen kommer då att kliva in i rollen att förvalta boet istället för er. Det är oftast en advokat som förordnas som boutredningsman, 19 kap 1 §, ÄB, och det kommer vara dödsboet som betalar ersättning till boutredningsmannen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare