Vad är det rättsliga följder av att ha en årsmöte i ideell förening utan ordförandes godkännande?

2018-01-25 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Den ideella förening jag är del av ska enligt stadgar hålla årsmöte innan februari månads utgång. Ordföranden är bortrest till mars och har enhälligt beslutat att skjuta fram mötet medan resterande styrelsemedlemmar (6 st) propsar för att ha mötet enligt stadgar.Då hävdar ordförande att föreningen kan bli bötfälld och nedlagd om styrelsen gör saker utan ordförandes godkännande. Stämmer detta?
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen särskild reglering i lag när det gäller styrning av ideella föreningar. Det är de stadgar som föreningen tagit fram och fastställt som ska styra föreningens agerande. Svaret på din fråga beror därför på för er förening har skrivet i föreningsstadgarna.

Böter och nerläggning är inte något som lag skulle kräva av föreningen i detta fall så ordförandes hävdande stämmer inte så länge inte föreningsstadgarna fastslår detta.

Det kan även vara värt att komma ihåg att ett av ordförandens huvudsakliga ansvarsområden är att se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen kan vid analog tillämpning av lagen om ekonomiska föreningar utse en särskild ordförande för föreningsstämman om inget annat sägs i föreningsstadgarna.

Jag skulle rekommendera att styrelsens övriga medlemmar går igenom alla föreningsstadgarna och håller ett möte om de anser det skulle ske i enlighet med dem. Vill ni har vidare hjälp av oss vid genomgången av stadgarna kan ni höra av er till vår juristbyrå på bokning@lawline.se.

Hoppas det besvarade din fråga och lycka till!

Amanda Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (553)
2022-01-20 Vem beslutar om kostnadsfördelningen mellan olika verksamhetsgrenar i en samfällighetsförening?
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?

Alla besvarade frågor (98546)