Vad är det längsta straffet för en 15-åring?

2021-07-22 i Påföljder
FRÅGA
Jag har förstått det så att det krävs "synnerliga skäl" för att någon som begått brott innan han fyllt 18 år ska dömas till fängelse i stället för sluten ungdomsvård. I rättsfallet NJA 1996 s. 509 dömdes en ungdom till fyra års fängelse för ett mord han begick vid 16 års ålder. Jag undrar: Vad är det längsta fängelsestraffet som en person som är 15 år gammal kan dömas till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga regleras i brottsbalken (BrB). En given utgångspunkt är att personer som begår ett brott innan man fyller 15 år inte kan ådömas någon påföljd (se 1 kap. 6 § BrB). Om någon begår ett brott mellan åldern 15–18 år får rätten döma till fängelse enbart om synnerliga skäl föreligger (se 30 kap. 5 § BrB). "Synnerliga skäl" i lagtexten tar således sikte på klara undantagsfall, i första hand när brottets straffvärde anses motivera ett fängelsestraff trots personens unga ålder. Straffvärdet är helt enkelt det värde som brottet har eller med andra ord hur allvarligt brottet är i relation till andra brott. Ju allvarligare brott, desto högre straffvärde.

Att observera är sedan 29 kap. 7 § BrB, den så kallade straffrabatten för unga lagöverträdare. Lagrummet innebär att om en ungdom väl skulle dömas till fängelse kan rätten utdöma en lägre påföljd än vad som annars är föreskrivet. Rätten kan genom detta lagrum alltså utdöma t.ex. ett fängelsestraff för mord på 4 år, trots att straffskalan för mord börjar på 10 år. Det framgår även av lagrummet att livstids fängelse inte får utdömas för personer under 21 år. Vidare får inte en ungdom inte dömas till ett svårare fängelsestraff än 10 år som utgångspunkt. Om det är föreskrivet fängelse på längre tid än 10 år och på livstid för brottet får en ungdom dock dömas till fängelse i högst 14 år (se 29 kap. 7 § andra stycket BrB).

Teoretiskt kan alltså en person mellan 15-21 år dömas till 14 års fängelse, exempelvis för mord. Det är emellertid väldigt osannolikt att en person som är blott 15 år skulle dömas till ett sådant långt straff. I brottsbalkens lagkommentar ges som exempel att en person strax under 21 år bör kunna dömas till ett längre fängelsestraff än 10 år, förutsatt att en vuxen person som begått samma brott skulle ha dömts till 18 års fängelse eller livstids fängelse. Vad det längsta fängelsestraff en 15-åring skulle kunna dömas till kan jag inte svara på utan det beror som alltid på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1549)
2021-07-23 Straffet för olovlig körning vid återfall
2021-07-22 Hur lång tid måste gå mellan brotten för att det inte kan bli aktuellt med straffskärpning på grund av återfall?
2021-07-22 Vad är det längsta straffet för en 15-åring?
2021-07-21 Vad är mängdrabatt vid straff?

Alla besvarade frågor (94160)