Vad är det för skillnad mellan att godkänna, ta del av och att godkänna ett testamente med förbehåll för sin laglott?

Hej, mina söner har fått ett brev om att godkänna ett testamente, de har 3 alternativ, 1, godkänner detta testamente, 2 har tagit del av detta testamente, 3 godkänner detta testamente med förbehåll för min laglott, fader avliden och detta testaments är från deras farmor som har testamenterat all kvarlåtenskap till sin dotter, mina söner faster i detta fall, de är osäkra på vilket alternativ de ska godkänna då endast ett av aktern ativen skulle godkännas

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna svara på din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB). Jag kommer börja med att förklara lite kort om arvsordningen för att sedan förklara hur jag uppfattar de olika alternativen som dina söner fått.

Dina söners rätt till arv

Dina söners pappa och hans syster är de som har rätt att ärva efter sin mamma. Eftersom sönernas pappa har gått bort är det istället dina söner som har rätt att ärva sin pappas del av arvet. Detta innebär alltså att deras faster inte får hela arvet efter farmodern utan att hälften av arvet, som skulle gått till deras pappa, istället går till dina söner. Samma rätt till arv gäller alltså för dina söner som det hade gjort för deras pappa om han varit i livet (ÄB 2 kap. 1 §).

I det här fallet har farmodern dock skrivit ett testamente vilket förändrar situationen lite. Hon har testamenterat allt till sin dotter men hon kan inte göra sin sons sida helt arvlös. Barn har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, alltså vad pappan skulle ärvt om det inte funnits något testamente (ÄB 7 kap. 1 §). Eftersom samma rätt till arv gäller för dina söner som det hade gjort för deras pappa innebär det alltså att dina söner ska få ta del av laglotten (ÄB 2 kap. 1 §). Vad som är viktigt att veta är att sönerna måste jämka testamentet för att kunna få ut sin laglott (ÄB 7 kap. 3 §).

De olika alternativen

Alla arvingar ska delges testamentet och det är det dina söner blivit genom detta brevet. Efter det att dina söner har tagit del av testamentet har de inom sex månader möjlighet att klandra testamentet om de vill få det ogiltigförklarat av någon anledning (ÄB 14 kap. 4 och 5 §).

Alternativ 1 - Godkänner testamentet: Att dina söner godkänner testamentet innebär att de godkänner testamentet som det är. Av vad du skrivit i din fråga innebär det alltså att sönernas faster ärver allt. Detta innebär också att de inte kan klandra testamentet senare.

Alternativ 2 - Tagit del av testamentet: Till skillnad från att godkänna testamentet borde "tagit del av testamentet" innebära att dina söner fortfarande har möjlighet att klandra eller jämka testamentet inom sex månader.

Alternativ 3 - Godkänner testamentet med förbehåll för min laglott: Detta alternativet tror jag innebär att dina söner jämkar testamentet för att få ut sin laglott (ÄB 7 kap. 3 §).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om det är något mer du undrar får du gärna återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Mimmi JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning