Vad är den troligaste påföljden för snatteri?

2019-12-08 i Påföljder
FRÅGA
Hej, det är så att jag blev tagen för snatteri på coop. Summan var 27 kronor är femton år gammal och har blivit kallad till polisförhör, vad är de troligaste påföljdera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda Brottsbalken(BrB).

Fängelse är inte aktuellt i ditt fall

För snatteri är de möjliga straffen böter eller fängelse i sex månader(BrB 8:2). Fängelse är dock inte aktuellt om man är femton år och i de flesta fall så döms man till böter oavsett ens ålder. Brottet kan alltså leda till fängelse för en vuxen under vissa försvårande omständigheter men inte om man är femton. De påföljder jag ser som möjliga i ditt fall är böter, åtalsunderlåtelse och rapporteftergift.

Tre möjliga påföljder

-Döms du till böter så är den minsta dagsbötern 30 och den högsta 150. Beloppet utgår från din ekonomiska situation, betalas ett visst bestämt antal gånger, och blir sannolikt lågt eftersom du är femton. Alternativet till dagsböter är penningböter och då får du istället betala en fast summa som lägst är 200 kronor. Du kommer dessutom hamna i belastningsregistret och finnas där i fem år.

-Om det istället blir åtalsunderlåtelse så får du ingen rättegång eller påföljd. Men du hamnar dock i belastningsregistret.

-Om det istället blir rapporteftergift vilket mycket pekar på eftersom du är ung och beloppet var väldigt lågt så får du endast en varning. Du slipper även att hamna i belastningsregistret.

Kortfattat svar

Jag tror att du kommer komma undan straff och istället få en varning, efter en så kallad rapporteftergift. Detta eftersom beloppet var så lågt och att du endast är 15. Om det däremot finns någon försvårande omständighet som att du varit hotfull eller liknande så kan böter bli aktuellt.

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll