Vad är definitionen av växelvis boende?

2017-05-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, Vad räknas som växelvis boende? Hur många dygn/ månad hos resp. förälder? Hur räknas loven? Jag och barnens far har gemensam vårdnad. De bor 16 dygn/månad hos mig och 12 dygn/månad hos sin far. Sommarlov 4 veckor hos mig och 3 veckor hos sin far.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inte någon lag som anger exakt vad växelvis boende innebär. Istället har det framkommit olika definitioner sätt att bedöma i rättspraxis och flera myndigheter har också riktlinjer som de går efter när de behöver göra en bedömning av barns boende.

Generellt brukar man säga att växelvis boende föreligger när barnet bor ungefär lika länge hos båda föräldrar. Det behöver inte vara exakt 50 %. Enligt Försäkringskassan föreligger växelvis boende om barnet bor ungefär 40-60 % hos respektive förälder (eller 12-16 dagar). När skatteverket ska göra bedömningar som rör barnets bokföring utgår de också från en gräns på 40 %. Om en förälder bor kvar i familjens ursprungsbostad – bostaden där familjen senast bodde tillsammans – och barnet bor hos föräldern i ursprungsbostaden minst 40 % av tiden ska barnet stå kvar på den adressen och anses vara växelvis boende.

I rättsfallet NJA 1998 s 267 kom domstolen fram till att en förälder som inte har gemensam vårdnad och hade sitt barn boende hos sig ungefär 30 % av tiden inte hade barnet varaktigt boende hos sig. Det vill säga ansågs barnet inte ha växelvis boende, utan hade varaktigt boende hos den andra föräldern och umgänge med den första.

Eftersom era barn bor hos dig 16 dygn/månad och hos fadern 12 dygn/månad kan det räknas som växelvis boende. Detta kan dock påverkas av att han har dem hos sig en kortare tid under sommarloven och på så sätt har barnen hos sig en lite mindre del av tiden.

Barnens boendeförhållande kan vara av vikt i flera situationer. Det är bland annat avgörande för att fastställa om någon av föräldrarna har ska betala underhåll. Det kan också vara av vikt för att få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan och för att bestämma var barnen ska folkbokföras hos Skatteverket. Eftersom det i ert fall verkar röra sig om ett gränsfall kan det vara bra att kontakta exempelvis Försäkringskassan eller Skatteverket om frågan uppkommit i samband med diskussioner om underhåll eller folkbokföringen. Myndigheterna kan då göra en bättre helhetsbedömning baserat på sina riktlinjer och praxis.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?