Väcka talan mot föreningsstämmobeslut

2019-07-09 i Föreningar
FRÅGA
En enskild medlem lämnar en motion till föreningsstämman om önskemål om att utnyttja viss föreningsyta. Styrelsen besvarar motionen och stämman går sen på styrelsen förslag. Vad kan medlemen göra om denne inte är nöjd med beslutet. Vilken instans gäller då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din fråga rör bostadsrättsföreningar. Din fråga regleras i så fall huvudsakligen av bostadsrättslagen (BrL). Även lagen om ekonomiska föreningar (LEF), är enligt BrL tillämplig på frågor som rör bostadsrättsföreningar i den utsträckning det särskilt anges i BrL (1 kap 1 § 2 st BrL). Bland annat är LEF:s bestämmelser om talan mot föreningsstämmobeslut tillämpliga (9 kap 14 § BrL).

Varje föreningsmedlem (bland andra) får väcka talan i allmän domstol om att ett föreningsstämmobeslut ska upphävas eller ändras, om beslutet inte har kommit till i behörig ordning (till exempel strider mot BrL) eller på något annat sätt strider mot LEF (i den utsträckning det anges i BrL att lagen är tillämplig för bostadsrättsföreningar), årsredovisningslagen eller stadgarna (6 kap 47 § LEF). Det går alltså inte att väcka talan för att man inte delar stämmans uppfattning, utan beslutet måste strida mot någon föreskrift enligt ovan. Behörig domstol är som huvudregel den tingsrätt som har bostadsföreningen ligger (10 kap 1 § rättgångsbalken).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 45 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-09 16:33
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (360)
2019-09-15 Den ekonomiska föreningens och medlemmarnas bundenhet till det som stadgarna föreskriver
2019-08-20 Vilka krav kan uppställas i stadgan i en ideell förening?
2019-07-23 Beslut i ideell förening
2019-07-21 Regler kring årsredovisning i samfällighetsförening

Alla besvarade frågor (72996)