Väcka talan mot föreningsstämmobeslut

2019-07-09 i Föreningar
FRÅGA
En enskild medlem lämnar en motion till föreningsstämman om önskemål om att utnyttja viss föreningsyta. Styrelsen besvarar motionen och stämman går sen på styrelsen förslag. Vad kan medlemen göra om denne inte är nöjd med beslutet. Vilken instans gäller då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din fråga rör bostadsrättsföreningar. Din fråga regleras i så fall huvudsakligen av bostadsrättslagen (BrL). Även lagen om ekonomiska föreningar (LEF), är enligt BrL tillämplig på frågor som rör bostadsrättsföreningar i den utsträckning det särskilt anges i BrL (1 kap 1 § 2 st BrL). Bland annat är LEF:s bestämmelser om talan mot föreningsstämmobeslut tillämpliga (9 kap 14 § BrL).

Varje föreningsmedlem (bland andra) får väcka talan i allmän domstol om att ett föreningsstämmobeslut ska upphävas eller ändras, om beslutet inte har kommit till i behörig ordning (till exempel strider mot BrL) eller på något annat sätt strider mot LEF (i den utsträckning det anges i BrL att lagen är tillämplig för bostadsrättsföreningar), årsredovisningslagen eller stadgarna (6 kap 47 § LEF). Det går alltså inte att väcka talan för att man inte delar stämmans uppfattning, utan beslutet måste strida mot någon föreskrift enligt ovan. Behörig domstol är som huvudregel den tingsrätt som har bostadsföreningen ligger (10 kap 1 § rättgångsbalken).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (379)
2020-02-19 Måste ett ombud vara medlem för att kunna rösta på en föreningsstämma?
2020-02-01 Överlåtelse av fast egendom från samfällighetsförening
2020-01-25 Fråga om styrelsearvode i ideell förening
2019-12-23 Vilken lag gäller rörande protokoll?

Alla besvarade frågor (77317)