Utveckla sjukdom under avtjänande av fängelsestraff

2016-09-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Mina elever på vård- och omsorgsprogrammet har en fundering som jag tänkte att ni kanske kan hjälpa till med. Vad händer om en äldre person som avtjänar ett långt fängelsestraff utvecklar en demenssjukdom under tiden i fängelse?
SVAR

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Utgångspunkten är att den som utvecklar en sjukdom, under ett långt fängelsestraff, ska vårdas enligt läkares anvisningar i anstalten. Om den intagna inte kan behandlas på ett lämpligt sätt i anstalten ska den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs ska den intagne föras över till sjukhus, se Fängelselag (2010:610) 9 kap 1 §.

En sjukdom är inte nödvändigtvis en anledning till att bli frisläppt eller för att bli överförd till en annan inrättning. Endast om särskilda behov föreligger som medför att det inte går att ge vård i anstalten kan den intagne föras över till allmän sjukvård.

Vad utvecklandet av en sådan sjukdom sannolikt kan påverka är om personen kan bli villkorligt frigiven i förtid. Bedöms återfallsrisken som lägre p.g.a. sjukdomen kan detta ge ett "positivt utfall" för den enskilde.

Med vänliga hälsningar

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1424)
2021-01-18 Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?
2021-01-16 Vad kan jag förvänta mig för påföljd vid stöld av ett relativt lågt penningbelopp?
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?
2021-01-15 Syns ringa stöld i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (88214)