Utträde ur ideell förening

2015-12-07 i Föreningar
FRÅGA
Jag är medlem i en ideell förening. Nästa årsmöte är planerat att hållas i februari 2016. Jag överväger att lämna föreningen. Vad gäller beträffande framförhållning, dvs när måste jag senast informera föreningen om mitt planerade utträde? Jag skriver detta den 7 dec. Finns andra beaktanden vid utträde?Tacksam för svar.Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Eftersom att det saknas lagstiftning för ideella föreningar gäller de regler som finns i stadgarna. Saknas regler om utträde i denna förenings stadgar är det möjligt att söka ledning från hur tidigare fall har skötts inom föreningen. Hur gjorde andra medlemmar för att utträda? I andra fall går det att dra viss ledning från föreningslagen (här). Här krävs dock viss försiktighet eftersom att ekonomiska föreningar (som regleras av FL) till skillnad från ideella föreningar har ett vinstintresse. Därför är det inte helt klart att det är passande att FL tillämpas på detta fall.

Kikar vi ändå på FLs regler ser vi att det i 3:4 finns vissa möjligheter för föreningens medlemmar att via stadgarna reglera hur utträde ur föreningen ska gå till. Bland annat kan det finnas krav på skriftlighet och att uppsägning inte får ske inom viss tid. Enligt 3:5 innebär en uppsägning att avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad sedan medlemmen sagt upp sig till utträde. Säger man alltså upp sig i december så kommer avgången ur föreningen att ske vid utgången av 2016 års räkenskapsår. Även här kan stadgarna dock säga annat.

Eftersom att det saknas särskild lagstiftning på området för ideella föreningar har jag kikat på FL. Enligt den finns vissa uppsägningstider där det, i avsaknad av att föreningens stadgar säger annat, gäller att uppsägningen skett minst en månad innan nytt räkenskapsår. Eftersom att FL dock inte reglerar ideella föreningar, är det jag skrivit inte ett definitivt svar på hur det löses i den aktuella föreningen du frågar om. Därför bör du konsultera föreningens stadgar för vidare svar för att se om det finns några i den.

Vad gäller övriga frågor att beakta vid utträde så är det i avsaknad av både aktuella stadgar och lagstiftning omöjligt att yttra mig i den frågan.

Jag hoppas jag svarade på din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.

Mvh,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll