FrågaÖVRIGT25/10/2017

Utse en tillfällig jaktledare

Under en jaktdag var ingen av tre jaktledare tillgänglig. Kan jägarna utse en tillfällig jaktledare för den dagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar utgå från att du i din fråga syftar på älgjakt, då det främst är då jaktledare krävs. Aktuell reglering för din fråga hittas i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7).

Älgjakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd före jaktens början och vid varje jakttillfälle (48 § NFS 2011:7). Det finns ingen skyldighet att gå någon jaktledarutbildning eller något registreringskrav av vilka som ska vara jaktledare. Med detta sagt är det alltså inget som hindrar att ni utser en tillfällig jaktledare för en dag då ordinarie inte kan vara med. Detta gäller på villkoret att jaktledaren utses innan ni påbörjar jakten. Det är alltså inte okej att utse jaktledaren först efter att dagens jakt redan påbörjats.

Med detta sagt vill jag uppmärksamma att det är viktigt att den som utses till jaktledare är lämplig för uppgiften och väl införstådd med uppgiftens innebörd och det ansvar som följer med den. Mer specifik information om jaktledarens uppgifter kan du hitta i ovan nämnda källa, framförallt 48 § NFS 2011:7.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”