Utomlandsresa vid ensam vårdnad

2017-04-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja ställa några frågor angående min son som är 13 år. Det är så att jag fick ensam vårdnad om honom för ungefär 3 år sedan. Mamman träffar honom varannan vecka ( helg ). Det står också i domen att hon har rätt till 4 veckors sommarumgänge med sonen och det har fungera bra, jag följer domen till punkt. Men denna sommar vill hon ta min son till utlandet och han vill inte det, känner sig osäker och är nervös. Jag vill följa domen under de där fyra veckorna plus 2 dagar har lagt till utan att fråga mig för att det blir sammanlagt 30 dagar om jag på grund av rädsla att inte följa domen skulle tillåta resan. Vad säger lagen om ensam vårdnad ? får jag säga nej även om hon vill åka under de fyra veckorna hon har rätt till ? I domen står inte att umgänget skulle äga rum utomlands. Det viktigaste faktorn är att min son vill inte åka men jag känner mig osäkert om hon kan anmäla mig för att jag inte följer domen. Jag skulle vara väldigt tacksamt om du kunde klargöra för mig vad är det som gäller i en sådan fall.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ensam vårdnadshavare
Som ensam vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att bestämma i din sons personliga angelägenheter och ska i takt med din sons stigande ålder och mognad ta hänsyn till hans vilja och önskemål. (6 kap 11 § Föräldrabalken (FB)). Du har alltså som vårdnadshavare rätt att säga nej till en utomlandsresa då detta rör din sons personliga förhållanden. Om man reser via en resebyrå krävs ofta även intyg av vårdnadshavarens godkännande. Att din son dessutom inte vill åka talar ännu starkare för att du har rätt att säga nej då du ska beakta hans vilja.

Gemensam vårdnad
Rättsläget ser däremot mindre tydligt ut angående utomlandsresor vid gemensam vårdnad eftersom vårdnadshavare vid gemensam vårdnad gemensamt ska bestämma i barnets personliga angelägenheter. Utrikesdepartementet har skrivit i sin publikation om "Olovligt bortförande och kvarhållande av barn" att en utomlandsresa kräver den andre vårdnadshavarens samtycke. Publikationen ger dock inte svar på om detta även ska gälla för kortare semesterresor under umgängestiden med den andre föräldern. Lagen reglerar inte uttryckligen utomlandsresor men enligt praxis kan man generellt säga att kortare semesterresor inom och utrikes med barnet är något som är svårt för den andre vårdnadshavaren att motsätta sig förutsatt att det inte finns skäl som talar för att det inte skulle vara det bästa för barnet.

Sammanfattning
Du som ensam vårdnadshavare har alltså rätt att neka den andre föräldern att ta med barnet på en utomlandsresa då du ensam bestämmer i barnets personliga förhållanden.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?