Utlandssemester utan samtycke från förälder - gemensam vårdad

2016-03-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Mina barns far och jag har delad vårdnad. Vi har barnen varannan vecka. Nu är det så att barnens farföräldrar har bokat en resa till Thailand som de tänker ta med barnen på. Resan är på två veckor och en av dessa veckor är min vecka med barnen. De har bokat utan att fråga mig och det är tredje gången som de gör sådant och ställer till det för mig då jag planerat in mina veckor med barnen. Vad har jag för rättigheter? Kan de bara boka resor osv utan mitt godkännande och bara pappans?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du och barnens far har delad vårdnad om barnen ska ni enl. 6 kap 11 och 13§§ Föräldabalken (1949:381) (FB) gemensamt bestämma i alla frågor som rör barnens personliga angelägenheter. Här ska hänsyn tas till barnens önskemål och synpunkter i takt med stigande ålder. Undantag från att fatta alla beslut gemensamt är om en av föräldrarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att delta beslutet, så verkar dock inte vara fallet här. Beslut av ingripande betydelse ska dock alltid fattas av båda föräldrarna gemensamt. Ett beslut om utlandssemester är inget som ingår i vardagsbesluten och bör därför beslutas av båda föräldrarna gemensamt. Det finns dock inga sanktioner mot att detta inte efterföljs så du kan egentligen inte göra så mycket mer än att försöka nå en överenskommelse med pappan till barnen.

Om ni har problem med samarbete gällande barnens vårdnad, boende och umgänge kan ni enl. 6 kap 17a§ FB få hjälp att träffa avtal om detta hos socialtjänsten genom så kallat samarbetssamtal. Du kan även föra talan vid domstol enl. 6 kap 5§ FB om att få ändring i vårdnaden där rätten kommer fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Hoppas detta besvarade din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3591)
2021-03-05 Får man vara förmyndare till sina barn om man har förvaltare alternativt har skuldsanering?
2021-02-28 Skolfråga - besvaras ej
2021-02-28 Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?
2021-02-27 Värdering av lösöre

Alla besvarade frågor (89949)