Utlandssemester med barn vid delad vårdnad

2017-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Behöver jag ha tilllåtelse från min dotters pappa att ta med henne utomlands 1 vecka? Vi har delad vårdnad och har henne varannan vecka alltså 50% var.??Mvh Amanda frödin
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrabalkens 6 kapitel rör frågor gällande vårdnad av barn. Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten att föräldrarna tillsammans ska fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (föräldrabalken 6 kap. 13 §). En utlandsresa får nog ses som en sådan angelägenhet och kan därför inte genomföras utan den andre förälderns tillstånd.

Det finns några undantag som gör att en av föräldrarna med gemensam vårdnad själv kan fatta beslut. Det rör sig om situationer då den andre vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet, eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller nackdel för barnet. Det får inte röra sig om beslut av ingripande betydelse för barnets framtid. En kortare utlandsvistelse är inte ett ingripande beslut.

Lagtexten ger inte ett tydligt svar på vad som gäller för en kortare utlandsvistelse när det rör sig om gemensam vårdnad. Man skulle kunna argumentera att en kortare utlandsresa tillhör den dagliga omsorgen, ifall det sker under den veckan dottern bor hos dig. Det klart bästa vore dock om du kunde få pappans samtycke till resan.

Viktigt att tänka på är att det är barnet som har rätt till umgänge med föräldrarna, inte föräldrarna som har rätt till umgänge med barnet och barnets bästa går alltid först.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper Forsgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3674)
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset
2021-11-24 Om exmaken inte vill gå med på att sälja den gemensamma fastigheten
2021-11-24 Hur får jag veta om en fritidsfastighet är enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97338)