Utländskt äktenskap - skilsmässa i Sverige?

2019-04-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Jag gifte mig i Marocko enligt Marockansk lag och jag skulle vilja skilja mig, min nuvarande fru har inget svenskt medborgarskap endast Marockanskt, hon är gravid. Ärendet är registret hos skatteverket. Går det om jag skickar ansökan om stämning och skickar in det till en Domstol så att jag slipper resa till Marocko och gå igenom skilsmässan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då ni gift er enligt utländsk lag aktualiseras internationella privaträttsliga regler. Regler om äktenskap ingångna enligt utländsk lag finns i lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.

För att ni ska kunna skilja er i Sverige krävs att äktenskapet är giltigt i Sverige. För att äktenskapet ska vara giltigt i Sverige krävs att det är giltigt i den stat där det ingicks. Som jag förstår det hade du och din fru olika medborgarskap när ni gifte er (du svenskt och hon marockanskt). Det krävs då att äktenskapet är giltigt enligt båda ländernas lagar. För att äktenskapet ska vara giltigt enligt svensk lag krävs därmed att inget av äktenskapsbalkens äktenskapshinder förelåg när ni gifte er. Äktenskapshindren är om någon av er var under 18 år när ni gifte er, om ni är släkt och om någon av er redan var gifta (jfr 2 kap. 1-3 § Äktenskapsbalken). Då jag inte har någon vidare bakgrundsinformation om er utgår jag från att ni gifte er på ett sätt som är lagligt i Marocko och att inget äktenskapshinder enligt svensk lag förelåg. Det innebär i sådana fall att ert äktenskap är giltigt även i Sverige.

Med utgångspunkten att ert äktenskap är giltigt i Sverige får det tas upp av svensk domstol bland annat om käranden (du) är svensk medborgare och har hemvist i Sverige eller tidigare haft hemvist här sedan du fyllde arton år (3 kap. 2 § p2). Talan om äktenskapsskillnad ska i ett sådant fall prövas enligt svensk lag (3 kap. 4 § första stycket). Att talan ska prövas enligt svensk lag innebär t.ex. att svenska regler om betänketid aktualiseras. Om ni har barn under 16 år eller bara en av er vill skiljas kommer skilsmässan att föregås av en betänketid om 6 månader, räknat från när ditt yrkande om äktenskapsskillnad delges din fru (5 kap. 1-3 § Äktenskapsbalken). Eftersom det bara är du som vill skiljas måste du ansöka om stämning av din fru. Behörig domstol är tingsrätten i den ort där någon av er har sin hemvist.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (822)
2019-09-23 Gäller en svensk skilsmässa i ett annat EU-land?
2019-09-23 När börjar betänketiden om skilsmässa att löpa och har jag rätt att bo kvar i vår gemensamma bostad tills vidare?
2019-09-23 Kan den som söker skilsmässa samtidigt begära en betänketid på 6 månader?
2019-09-23 Redovisningsskyldighet vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (73005)