FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/02/2022

Utlämning av person som dömts för brott i annat land

Hej!Jag har en fråga gällande om en person har begått brott i ett annat land i Europa till exempel Estland och blivit dömd men personen är bosatt i Sverige.

Kommer Sverige lämna honom till Estland om Estland kräver det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret på din fråga är att det är möjligt att Sverige lämnar över den dömde till Estland. Jag kommer gå in mer i detalj nedan.

Regler om utlämning finns bland annat i Lagen om utlämning för brott (Utlämningslagen). Eftersom Estland är medlem i EU är huvudregeln att ett överlämnande sker i form av s.k. europeisk arresteringsorder (se 1 § andra stycket Utlämningslagen). Överlämnande enligt europeisk arresteringsorder regleras i Lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (arresteringsorderlagen).

Vad innebär en europeisk arresteringsorder?

En arresteringsorder kan bland annat vara en begäran om att överlämna en eftersökt person för "verkställighet av en frihetsberövande påföljd" (ex. fängelse) (se 1 kap. 3 § Arresteringsorderlagen). Om personen är eftersökt enligt en europeisk arresteringsorder ska personen som huvudregel överlämnas (se 2 kap. 1 § Arresteringsorderlagen). Det finns vissa krav avseende s.k. strafftrösklar och dubbel straffbarhet (2 kap. 2 § Arresteringsorderlagen). Detta innebär att det dels finns en minimigräns för påföljdens längd (minst fyra månader utdömd frihetsberövande påföljd), dels ett krav på att gärningen också måste vara ett brott enligt svensk lag.

Det finns flera situationer då begäran om överlämnande inte ska beviljas (se bland annat 2 kap. 3-5 §§ Arresteringsorderlagen). Eftersom jag inte känner till några detaljer så kan jag inte svara på om något sådant undantag skulle kunna bli tillämpligt i ditt fall.

Beslut om överlämnande fattas av Tingsrätt (se 5 kap. 1 § Arresteringsorderlagen).

Om personen är svensk medborgare kan frihetsberövande påföljd avtjänas i Sverige

Om personen är svensk medborgare kan hen begära att verkställigheten av påföljden ska ske i Sverige (2 kap. 6 § Arresteringsorderlagen). Det är alltså möjligt att kräva att få avtjäna exempelvis ett fängelsestraff i svenskt fängelse.

Slutsats

För att sammanfatta så gäller alltså att Sverige, beroende på omständigheterna, kan överlämna personen om Estland skulle begära detta. Eftersom jag inte känner till några detaljer kan jag tyvärr inte ge ett mer bestämt svar på din fråga. Jag har i stället försökt beskriva några utgångspunkter vilket förhoppningsvis är till hjälp.

Om du vill läsa mer om europeisk arresteringsorder finns det bra information på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/internationellt-rattsligt-samarbete/europeisk-arresteringsorder/

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felicia ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”