Utgör rattfylleri och körkortsåterkallelse dubbelbestraffning?

2017-10-27 i Påföljder
FRÅGA
HejJag undrar om det i något fall kan anses vara dubbelbestraffning vid rattfylleri. Har åkt fast för grovt rattfylleri under en livskris. Polisen kom hem till mig ca 1,5 timmar efter körningen, dom tog aldrig mitt körkort så jag har det kvar. Kommer nu snart avkänna 2 mån i fängelse för detta och har fått ett brev på Posten från Transportstyrelsen att man överväger att dra in mitt Körkort och ska yttra mig annars tar dom ett beslut ändå.Ringde upp dessa och fick som svar att Ang dubbelbestraffning så är detta avgjort i domstolar redan så det är inte frågan om det. Alkolås i 2 år + alla prover under denna tid kommer säkert kosta mig Ca: 70-80 000 kr och samt att jag ska sitta i Fängelse i 2 månader anses inte som dubbla straff då? Straffet för mig blir 2 mån Fängelse, lås med prover 2 år med en kostnad som står ovan. Som sagt har mitt körkort kvar och undrar finns det inga fall där det kan anses som att man får 2 st straff eller kan jag yrka på något.Mvh
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du har små chanser att bygga dina argument på dubbelbestraffning, men det är inte omöjligt. Du bör bygga dina argument på de tre punkter som är listade i svaret nedan. Samtliga tre punkter måste argumenteras för. Brister det i en av punkterna så är det inte fråga om dubbelbestraffning. Beroende på omständigheterna i ditt fall, kan argumentationen variera något. Det kommer krävas goda juridiska kunskaper för att vinna ett sådant case. Lawlines juristbyrå hjälper dig gärna formulera yrkanden och argument i ditt case mot Transportstyrelsen. Hör av dig så undersöker vi detta närmare och ger dig ett prisförslag för vidare arbete.

Förutsättningar för dubbelbestraffning

Enligt artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll får ingen lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han eller hon redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat.

I ett tidigare svenskt fall hade en person dömts för rattfylleri samt därefter fått sitt körkort återkallat av Transportstyrelsen (Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2000 ref. 65). Målet överklagades till Europadomstolen, vilken uttalade att en körkortsåterkallelse utgör ett ytterligare straff enligt artikel 4.1 i Europakonventionen (målet Nilsson mot Sverige, no. 73661/01 den 13 december 2005 samt R.T. mot Schweiz no. 31982/96 den 30 maj 2000). Förfarandet ansågs ändå inte utgöra dubbelbestraffning. Avgörande för Europadomstolens bedömning var följande:

1. Den dömde får inte föremål för ett nytt straffrättsligt förfarande.

2. Det måste finnas ett tillräckligt nära sakligt och tidsmässigt samband mellan förfarandena.

3. Körkortsåterkallelse grundar sig på ett förväntat eller slutligt bestämt straff för trafikbrott.

Den första punkten innebär att din rattfylleridom följt av Transportstyrelsens eventuella körkortsåterkallelse inte utgör två olika straffrättsliga förfaranden. Den andra punkten förutsätter att Transportstyrelsen 1) återkallar ditt körkort på grund av samma händelse och 2) att det finns ett tidsmässigt samband mellan din dom och återkallelsen, dvs. att det sker inom någorlunda rimlig tid. Den tredje punkten åsyftar att varje svensk i princip bör veta att ett åtal för trafikbrott också kommer följas av ett körkortsingripande.

Högsta domstolen har bekräftat att rättsläget såsom beskrivet ovan består än i dag, dvs. att åtal för rattfylleribrott inte utgör hinder för ett körkortsingripande och vice versa (mål nr Ö 1266/14 den 2 december 2013).

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1576)
2021-09-25 Hur länge står samhällstjänst med i registret?
2021-09-23 Påföljd vid stöld av 100 000 kr från arbetsplats
2021-09-21 Efter hur lång tid kan man bli villkorligt frigiven?
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (95863)