FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/11/2019

Utgör mitt hus enskild egendom?

Hej, Jag äger ett hus. Jag undrar om huset ska bli enskild egendom vid separation eller dödsfall.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga – såsom jag tolkar den – gäller alltså vad om det hus du äger utgör enskild egendom eller ej, för det fall att ett förhållande med en make upphör genom separation eller dödsfall. I grund och botten är det alltså en fråga om vad som händer med äganderätten till detta hus i nyss nämnda situationer. Detta aktualiserar regler i äktenskapsbalken (ÄktB).

Makars egendom är som utgångspunkt giftorättsgods

Svaret på din fråga beror till stor del på om du är gift eller singel. Eftersom du inte specificerat vad som är fallet, kommer jag redogöra för båda situationer.

Är du singel är regler om enskild egendom och giftorättsgods överhuvudtaget inte tillämpliga – något jag misstänker att du redan vet. I så fall äger endast du din egendom, och ingen annan har något anspråk på att få ta del av den (annat än som arv). Systemet med bodelning är i stället rent familjerättsligt. Som huvudregel utgör all gifta makars egendom giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). Det innebär inte som många tror att äganderätten till egendomen automatiskt är delad, utan endast att den andra maken har ett framtida anspråk på en del av egendomens värde om förhållandet skulle ta slut (ÄktB 10 kap. 1 §). Det är alltså en skyddsregel, för att se till att det gemensamma "boets" värde fördelas jämnare mellan makarna och undvika att den "fattigare" blir utblottad vid ett uppbrott. Utgångspunkten – oavsett hur länge du ägt huset och huruvida din eventuella make/maka bor där – är att halva husets värde ska tillfalla din hypotetiska partner om du är gift. Som du säkert redan vet kan denna värdedelning undvikas genom att förklara egendom som enskild (ÄktB 10 kap. 1 §). Enskild egendom kan uppstå på ett antal olika sätt, men huvudsakligen sker det genom,

1. ett äktenskapsförord,

2. genom villkor i gåva från någon annan än din make/maka,

3. Genom villkor i testamente.

Alltså ska egendomens värde – huset i ditt fall – inte delas mellan dig och din eventuella make/maka, om ni bestämt detta i ett äktenskapsförord, om du fått huset i gåva av någon som föreskrivit att den ska vara enskild egendom, eller om du ärvt huset med föreskrift i testamente om att huset ska förbli enskild egendom. Vidare är huset enskild egendom om du har köpt det med ärvda pengar som utgjorde enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Stämmer inget av detta är ditt hus antagligen giftorättsgods, då detta som sagt är utgångspunkten. Värt att notera är att äktenskapsförord inte måste skrivas före ett äktenskaps ingående, och att du alltså har möjlighet att förklara ditt hus som enskild egendom även om du redan är gift.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”