Utgör medlemsansökan grund för begäran om medlemsavgift till förening?

Kan man anse att en underskriven medlemsansökan i en förening är ett ingånget avtal så man kan kräva in medlemsavgift med det som grund

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nu vet inte jag exakt vad för typ av förening det rör sig om (ekonomisk eller ideell). Avseende ekonomiska föreningar gäller lag om ekonomisk förening, medan avseende ideella föreningar så finns ingen särskild lag utan där gäller allmänna principer och till viss del analog tillämpning av de regler som gäller för ekonomisk förening. Avseende både ekonomisk och ideell så är dock oftast den främsta källan föreningens stadgar. (Observera att om det rör sig om en bostadsrättsförening så finns även bostadsrättslagen).

Om medlemsansökan har godkänts, alltså att den sökande har godkänts som medlem i enlighet med stadgarna och uppfyller de eventuella krav avseende föreningens medlemmar som regleras i stadgarna så är personen medlem i och med att ansökan beviljas/godkänns och föreningen kan därefter begära medlemsavgift i enlighet med stadgarna. Ansökan och det styrelsebeslut där personen accepterats som medlem kan fungera som bevismedel för att bevisa att personen är medlem. I och med att personen accepterar föreningens stadgar, om stadgarna föreskriver att medlemsavgift ska betalas till viss storlek, så anses personen därmed ha accepterat detta i samband med inträde.

Frågan om det går att kräva medlemsavgift grundar sig därmed generellt på om det står föreskrivet i stadgarna, då föreningen måste följa stadgarna. Det bygger också på att personen har godkänts som medlem, det räcker inte med att denne ansökt (godkännande av styrelsen, eller på annat vis som står föreskrivet i stadgarna, se t.ex. 3 kap. 1 § andra stycket lag om ekonomisk förening).

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, du är alltid varmt välkommen att komma in med nya frågor till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”