Utgör konstglas samboegendom?

2019-01-31 i Bodelning
FRÅGA
Jag har samlat på konstglas i många år, blev sambo 2015, köpte under år 2017 ytterligare ett glasföremål till min samling, måste denna delas med min sambo då vi separerar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du vill få svar på är huruvida de glasföremål du köpt innan du blev sambo samt de glasföremål du köpt under år 2017 ska delas mellan dig och din sambo om ni separerar. Denna fråga regleras i sambolagen. Jag kommer att besvara din fråga genom att först kort redogöra för vad som generellt utgör samboegendom och därefter besvara din fråga om glasföremålen utgör samboegendom.

Hur ska samboegendom fördelas generellt

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av dem begär det (8 § sambolagen). Det finns alltså inget krav på att ni måste ha en bodelning men om ni vill ha det så måste någon av er begära det. Begär någon av er bodelning ska denna göras med utgångspunkt i hur era egendomsförhållanden såg ut den dag då samboförhållandet upphörde.

Huvudregeln är att samboegendom består av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Från denna huvudregel finns ett antal undantag bl.a. om du fått egendomen genom gåva, arv eller testamente med villkor om att egendomen ska vara din enskilda (4 § sambolagen). Samboegendomen ska inte heller ingå om du och din sambo avtalat om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen).

Glasföremålen som är köpta innan samboförhållandet

Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Har förvärvet skett i nära anslutning till inledandet av samboförhållandet kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det framgår inte av din fråga när du införskaffade glasföremålen och om du köpt dem i nära samband med att samboförhållandet inledes under år 2015. Avgörande för frågan blir oavsett när glasföremålen införskaffades avsikten med köpet, förvärvades glaset för att gemensamt användning i samboförhållandet eller inte (3 § sambolagen)? Skedde inköpet en tid innan samboförhållandet inleddes var din avsikt med köpet med största sannolikhet inte att glaset skulle användas av dig och din sambo gemensamt. Glasföremålen som införskaffats innan år 2015 ska i så fall inte ses som samboegendom och därför inte heller delas mellan dig och din sambo om ni väljer att separera.

Glasföremålen som köpts under samboförhållandet

Bohag som har förvärvats efter att samboförhållandet inletts blir normalt att betrakta som att det är förvärvat för gemensam användning och blir därigenom generellt ofta att betrakta som samboegendom (3 § sambolagen). Även här blir den avgörande frågan huruvida glasföremålen som köptes in under år 2017 är inköpta för den gemensamma användningen eller inte.

Eftersom att du och din sambo bor tillsammans är det väldigt få föremål i er bostad som kan ses som föremål som endast används av dig personligen, och därför inte ska ses som samboegendom. Det framgår inte av din fråga hur glasföremålen ser ut, vilket användningsområde de har eller i vilket syfte de har införskaffats. Är det fråga om rena konstföremål så kommer dessa att anses vara införskaffade för gemensam användning om de står i er gemensamma bostad och det inte endast är du som har tillgång till dem eller endast du som kan se dem, dvs. står de i någon form av glasskåp eller ett olåst skåp som ni båda har tillgång till är det fråga om samboegendom och glaset ska då ingå i bodelningen. Detsamma gäller om glasföremålen kan användas på något sätt och ni båda har haft möjlighet att använda föremålen. Det krävs inte att ni båda faktiskt har använt föremålen, utan räcker att ni båda har möjlighet att använda glasföremålen.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2190)
2019-05-25 Ingår bostad utomlands i bodelningen?
2019-05-25 muntlig bodelning
2019-05-25 bodelning mellan makar
2019-05-24 Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (69295)