Utgör det hot när den som hotats inte själv mottagit hotet?

FRÅGA
HejVi har en son född 13 som lever med diagnoserna autism nivå 1 samt ADD. På grund av dessa diagnoser så hamnar han i konflikter, där han misstolkar signaler i olika situationer. Det finns en pojke i hans klass som ibland är inblandad i dessa situationer.I slutet på förra veckan mottog vi och ytterligare två andra föräldrar ett mail som vi uppfattar som väldigt hotfullt. I det ganska långa mailet så skriver han bland annat att "vi som föräldrar inte ska gnälla ifall vårt barn kommer hem med utslagna tänder eller blåtiror". Och att " han som pappa kommer att ge sin son ok att använda kampsport på våran son, och om inte det hjälper så ska han personligen ha hand om saken". Självklart berättar vi inte för våran son om dettaHändelsen polisanmäldes men ärendet lades ner, då offret (vår son) inte själv mottog hotet. Dagen efter att vi mottog mailet så höll vi sonen hemma från skolan, då vi var oroliga för hans säkerhet. Skolan kan inte göra något eftersom att mailet skickades efter skoltid och ej kan kopplas direkt till själva skolgången. Men vi känner en stak oro när våran son lämnas på skolan, för vad händer om denna pappan får syn på honom ?Man kan välja att hoppas på att inget otäckt ska inträffa, och att pappan "bara" var i affekt när han författade mailet, men det räcker inte för oss. Vi kan inte tumma på våran sons säkerhet. Min fråga är alltså - Är det så att denna pappa ej kan dömmas för denna handling eftersom att våran 7 åriga son ej själv mottog mailet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Olaga hot

För att kunna besvara sin fråga så måste det första klargöras vilket brott det är som kan aktualiseras. En person som hotar om att utföra en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för den hotades egna eller annans säkerhet till person gör sig skyldig till olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken). Det brott som det hotas med i detta fall skulle vara misshandel (se 3 kap. 5 § Brottsbalken). I så fall så skulle de som utsatts för brottet vara ni som föräldrar, inte er son. Hotet har riktat sig mot er son, dvs en annan persons säkerhet, men han har inte själv tagit del av hotet. Detta betyder alltså att sonen inte har utsatts för brott men att ni kan ha utsatts för brott. För att brottet olaga hot ska aktualiseras så krävs det att hotet uppnår en viss grad av allvarlighet, dvs det måste finnas en viss tyngd i hotet. Att den som hotar inte har tänkt att faktiskt genomföra brottet har dock ingen betydelse då brottet är fullbordad redan när hotet uttalas.

Ofredande

Ett annat brott som skulle kunna aktualiseras är ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). Brottet aktualiseras när en person utsätter en annan för hänsynslöst agerande under förutsättningen att gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kränkande sätt. Även i detta fall skulle det vara ni som föräldrar som har utsatts för ett brott, då er son aldrig fick ta del av meddelandet.

Sammanfattningsvis så kan alltså hotet utgöra ett brott. Det är dock ni som föräldrar som har utsatts för ett brott, inte er son.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91293)