Utgår svensk skatt på pension från utlandet?

2017-08-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej, jag är pensionär, obegränsat skattskyldig i Sverige och får pension från Luxembourg. Ingen skatt dras på utbetalningarna från Luxembourg. Skall denna pension beskattas i Sverige och i så fall med hur mycket?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du har funderingar kring om pension från utlandet kan komma att bli beskattad i Sverige.

Till att börja med regleras frågor om beskattning av inkomstskattelagen (IL) men också genom skatteavtal som gäller mellan Sverige och Luxemburg, vilket du hittar här.

Om du blir beskattad eller inte beror dels på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige, dels på bestämmelser i skatteavtalet mellan Sverige och det land som du erhåller pensionen från.
Eftersom att du i din fråga uppger att du är obegränsat skattskyldig (att du bor här, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning hit) i Sverige, talar det för att din pension kommer att beskattas här.
(3 kap. 3 § och 8 § IL).

För att undvika att din pension eventuellt dubbelbeskattas har Sverige och Luxemburg ingått ett dubbelbeskattningsavtal. Pension som härrör från Luxemburg och som betalas ut av dess lokala myndigheter eller liknande till en person med hemvist i Sverige, får men behöver nödvändigtvis inte beskattas i Luxemburg. Om pensionen beskattas i Luxemburg, ska Sverige från den svenska skatten på pensionen avräkna ett belopp motsvarande den luxemburgska skatt som erlagts på pensionen.
(artikel 18.1 och artikel 23.2a lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg).

Eftersom att du i din fråga uppger att din pension inte beskattas i Luxemburg, kommer det troligtvis vara så att svensk skatt kommer att tas ut på din pension utan någon avräkning.

För fortsatt vägledning i ditt ärende och svar på hur mycket din pension kommer att beskattas med, rekommenderar jag dig att kontakta Skatteupplysningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (6)
2021-11-27 Behöver gåvomottagare i Nederländerna betala gåvoskatt?
2021-08-05 Vad gäller om min arbetsgivare inte betalar preliminär skatt och arbetsgivaravgifter åt mig?
2019-06-22 Innebörden av uppskov
2017-08-31 Utgår svensk skatt på pension från utlandet?

Alla besvarade frågor (97401)