Innebörden av uppskov

2019-06-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag har ett bostadsuppskov om 745 000 kr. Är jag skyldig Skatteverket 745 000 kr eller vad innebär det att återföra uppskovet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som privatperson har du möjlighet att få två olika typer av uppskov på beskattningen vid försäljningen av en bostadsrätt eller ett småhus. För att få slutligt uppskov det år då ursprungsbostaden avyttras, krävs bland annat att:
-du förvärvat en ersättningsbostad före utgången av det år då man avyttrade ursprungsbostaden och

-du bosatt dig i ersättningsbostaden senast den 2 maj året därpå.

Du har möjlighet att ansöka om preliminärt uppskov med beskattningen om ovanstående krav inte är uppfyllda. Att ha uppskov innebär att du skjuter upp beskattningen av vinsten från försäljningen av din bostad. Vinsten ska istället tas upp till beskattning när ersättningsbostaden avyttras i enlighet med 47 kap. 10 § inkomstskattelagen. Du behöver alltså återföra beloppet 745 000 kr till beskattning när du avyttrar din ersättningsbostad.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (4)
2019-06-22 Innebörden av uppskov
2017-08-31 Utgår svensk skatt på pension från utlandet?
2016-09-26 Juridiskt tillåtet för företag att dela ut tävlingsvinst?
2014-08-01 Ge gåva till dödsbo, skatt?

Alla besvarade frågor (80585)