Utfärdande av pass för barn, delad vårdnad.

2017-06-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min dotter är skild och har delad vårdnad med barnens far. Anledningen till skilsmässan var att modern inte klarade av makens sjukliga kontrollbehov med fysisk och psykisk misshandel, förtal och fantasier. Fadern har dragit in barnens pass. Anledningen är att han, helt grundlöst, fått för sig att mamman ska flytta utomlands med barnen. Hon har ingen anknytning till någon i något annat land, så det är bara fantasier och kanske ett sätt att hindra även mamman att ta sig ens utanför Sveriges gränser. Barnen är nu 10, 9 och 8 år. De bor på Västkusten så det är vanligt att föräldrar tar sina barn över till t ex Legoland. Detta är nu en omöjlighet och som jag ser det kommer detta att allvarligt begränsa barnens möjligheter att resa ens inom Norden eller en semester i övriga Europa. Denna inställning kommer han säkerligen inte rubba på förrän han tvingas när barnen blir myndiga. Har en förälder verkligen rätt att begränsa sina barns möjligheter till att skapa sig erfarenheter av andra länder och kulturer? Detta är ju ett sjukligt beteende som allvarligt drabbar barnen.Finns det ingen möjlighet att få saken prövad i någon instans?Med hopp om svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

Vad gäller vårdnad av barn inträdde år 2006 en reformering av föräldrabalken. Tanken med denna nya reform var att "barnets bästa" ska få ytterligare större betydelse vad gäller vårdnadsfrågor (se 6:2a FB). Vad som exakt kan anses vara barnets bästa är dock svårt att benämna. Dock har det på senare tid i vissa fall bedömts att gemensam vårdnad inte alltid är det bästa för barnet om föräldrarna exempelvis har en djup konflikt som barnen riskerar att hamna i mitten av.

Som du nämnde i din fråga angående föräldrars rätt att begränsa möjligheten till sina barns resande, av 2:2 st 2 FB uttrycks vårdnadshavares ansvar att se till så att barnen får vad de behöver för att kunna utvecklas tillfredställande. Även här är det svårt att göra en exakt gränsdragning över var utlandsreor hamnar vad gäller barnens bästa. Förvisso är det möjligt att som svensk medborgare resa inom norden utan pass, dock rekommenderar polismyndigheten att legitimation ska medtagas. Av 6:11 FB framkommer att vårdnadshavare har rätt att bestämma vad gäller barnens angelägenheter, men att hänsyn ska tas till barnens egna viljor, i och med stigande ålder. I detta fall bedömer jag dock att barnen är för unga för att deras egen vilja ska kunna anses väga tillräckligt tungt för att påverka exempelvis fråga vårdnaden.

Pass kan förvisso utfärdas utan samtycke från vårdnadshavare, dock måste det i detta fall föreligga "synnerliga skäl", detta enligt 7 § p.2 Passlagen. I fallet RÅ 1987 ref. 127 prövades en liknande fråga som den du beskriver. Modern ville i detta fall få ut pass till sitt 13-åriga barn utan faderns medgivande. För att stärka sitt argument använde hon 6:11 FB om hänsyn till barnets egna vilja. Dock fann domstolen här att det inte kunde anses vara ett "synnerligt skäl" som kunde leda till att pass ändå kunde utfärdas. I och med det här domslutet har jag svårt att se en annan utgång i frågan om pass till dina barnbarn.

De möjligheter jag ser i fallet är att exempelvis använda de samarbetssamtal kommunen är skyldig att tillhandahålla för skilda vårdnadshavare. En förälder kan ensam begära samarbetssamtal. Vidare finns det möjlighet att pröva huruvida undantag kan göras från passlagens krav på båda vårdnadshavarnas medgivande, eller som ytterligare ett alternativ: väcka talan om ensam vårdnad av barnen.

Hoppas att detta besvarade din fråga! Om ni önskar att gå vidare med detta, tveka inte att kontakta någon av våra jurister.

Hälsningar,

Josefine Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97574)