Uppsägning under provanställning

FRÅGA
Får man som arbetsgivare enligt lagen avsluta en anställning som skulle påbörjats bara en vecka senare? Där papper om aktuell tjänst redan blivit påskrivna för länge sedan av både arbetstagare och arbetsgivare, nycklar redan delats ut, lön färdigdiskuterats och tidigare anställning avslutats då löfte om anställning och påskrivet kontrakt fanns. Arbetsgivarens förklaring är att personen i fråga begått ett brott, och att det finns "någonting" omnämnt i belastningsregistret, dock för arbetsgivaren oklart vad (indraget körkort). Arbetsgivaren har vid tillfället för uppsägning inte ens tagit del av beställt utdrag från belastningsregistret, och brottet som sådant leder inte till fängelse utan enbart böter? Anställningen i fråga har ingenting med bilkörning att göra överhuvudtaget, och syns inte heller på ett sådant utdrag som beställs i syfte att lämna till en arbetsgivare. Vad har personen som blivit uppsagd för rättigheter? Gäller inte normal uppsägningstid? Kan man utkräva någon typ av ersättning då tidigare anställning faktiskt avslutats under givna premisser?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte framgår av frågans ordalydelse vilken typ av anställning som gäller i fråga kommer jag att anta att det rör sig om en provanställning, eftersom en arbetsgivare normalt inte ger tillsvidareanställning direkt.

Provanställning
Vid provanställning finns det inga formkrav för arbetsgivaren. Det är en väldigt osäker arbetsform. Reglerna kring uppsägning av en provanställning kan vara olika baserat på om det finns kollektivavtal eller inte. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i LAS som gäller. Enligt 6 § LAS framgår det att uppsägningstid saknas vid provanställning och att arbetsgivaren har en fri prövningsrätt, vilket innebär att arbetsgivaren inte behöver ange skäl för att avbryta en provanställning. Detta innebär således att avbrytande av en provanställning inte kan prövas enligt LAS

Sammanfattning
Vid provanställning innebär det således att det inte spelar någon roll ifall det finns papper påskriva för arbete eftersom det troligtvis kommer att framgå av anställningsavtalet att det rör sig om en provanställning. Det innebär således att det ligger inom arbetsgivarens prövningsrätt och arbetsgivaren då har rätt att säga upp en arbetstagare utan skäl eller framförhållning. Detta innebär således att arbetsgivaren har rätt att "säga upp" arbetstagaren när som helst, även en vecka innan provanställningens början eftersom det inte finns någon normal uppsägningstid. Detta är såsom jag redan skrivit en väldigt osäker arbetsform, som även innebär att arbetsgivaren inte har några riktiga rättigheter (i vartfall inte i LAS) i den bemärkelsen ifall det inte står reglerat i något påskrivet kollektivavtal. Detta innebär vidare att det du troligtvis inte med enkelhet kan ansöka om ersättning för förlorad inkomst.

Baserat på frågans ordalydelse vill jag påpeka att mitt svar är beroende av mitt antagande. Eftersom du inte har skrivit vilken anställningsform ditt anställningsavtal gäller så kan andra regler gälla ifall det avser en annan anställningsform. Mitt antagande är baserat på vad som är vanligast, vilket är en provanställning som efter 6 månader ska övergå till en tillsvidareanställning.

Vänligen,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91357)