Uppsägning på grund av arbetsbrist

FRÅGA
Hej,Jag är fast anställd som affärsutvecklare på ett av Sveriges största bolag inom Tjänstesektorn sedan två och ett halvt år tillbaka. Nu är det så att man gör om i organisationen och av någon anledning vill inte den nya direktören ha mig och några andra kvar. Så jag blev därför kallad till ett möte där hon gav mig ett "erbjudande" om att bli arbetsbefriad med 3 månaders lön. Hon sa att dem hade sett över profilerna i den nya organisationen, där hon ansåg att jag inte passade in. Det jag dock anser märkligt var 1. Att om jag inte tog erbjudandet så "får vi ta det den andra vägen" vilket jag tar som ett hot för att jag skall tangentens erbjudande. 2. Jag har presterat bra i min försäljning. 3. Det som dock inte funkat vilket jag också påtalat är att jag inte fått det stöd och utveckling som jag blivit lovad när jag skrev på för bolaget. Jag skulle behöva lite råd, vad har jag för rättigheter? Som det känns nu vill jag inte fortsätta när hon behandlat mig på detta viset men tycker samtidigt att tre månader är dåligt betalt med tanke på att jag går miste om bonus för min försäljning motsvarande ca 2-3 extra månadslöner. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avseende uppsägning av anställning så gäller LAS - lag om anställningsskydd, du kan hitta den här.

En uppsägning måste alltid vara sakligt grundad (se 7 § LAS). Det finns två olika typer av grund för uppsägning av anställd och det är personliga skäl och arbetsbrist. Vid personliga skäl så hänförs uppsägningen till något som har med den anställdes person att göra, som att personen inte sköter sitt jobb. Det ställs höga krav för att en uppsägning av personliga skäl ska ses som sakligt grundad. Det kan inte röra sig om att arbetsgivaren bara inte tycker om arbetstagaren utan det måste grunda sig i någon form av misskötsel. Den andra grunden är arbetsbrist, då rör det sig om icke personliga skäl så som t.ex. omorganisering eller annat som rör ekonomiska bedömningar i verksamheten. För att en uppsägning ska ses som sakligt grundad krävs det också att arbetsgivaren inte har kunnat omplacera den anställde, eftersom att arbetsgivaren har en s.k. omplaceringsskyldighet. Endast om omplacering inte är möjlig kan uppsägningen vara sakligt grundad.

Det låter som att det här skulle röra sig om en uppsägning på grund av arbetsbrist, alltså att efter omorganiseringen så finns inte behovet av din tjänst kvar. Om arbetsgivaren inte har möjlighet att omplacera dig på en annan ledig tjänst så kan det vara så att uppsägningen är sakligt grundad. Arbetsgivaren har en skyldighet att motivera uppsägningen (9 §).

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren vidta vissa turordningsregler (22 §). Reglerna om turordning kan åsidosättas genom kollektivavtal så var noga med att se över ditt kollektivavtal. Arbetsgivaren måste också förhandla med facket om turordningsreglerna. Kort sagt så innebär turordningsreglerna enligt lag (alltså i den mån kollektivavtal ej säger annat) att den som varit anställd kortast tid är den som får "gå först", alltså bli uppsagd först. Om arbetsgivaren har minst 10 anställda så kan två personer "särprioriteras" om arbetsgivaren vill och dessa två är av särskild betydelse för verksamheten. Man kan anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning (25 § LAS), vilket betyder att när arbetsgivaren behöver anställa på nytt så kan du ha en företrädesrätt till anställning under uppsägningstiden och nio månader fram.

Av din fråga så vet jag inte riktigt om du är en av de senast anställda, eller om det kan finnas bestämmelse i ditt kollektivavtal som åsidosätter dessa regler. Jag skulle råda dig att kontakta ditt fackförbund om du är medlem där. I annat fall kan du boka tid med en av våra verksamma jurister om du vill ha vidare rådgivning, det kan du göra här.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97674)