Uppsägning av hyresrätt utan den ena makens samtycke

2016-03-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och min man har separerat och han kommer ansöka om skilsmässa. Han flyttade ut ur vår hyresrätt för 6 veckor sedan. Vi har båda skrivit under hyresavtalet. Nu säger han att han kan säga upp den utan mitt samtycke. Men har jag inte rätt att bo kvar här så länge vi fortfarande är gifta? Det vi skaffat under vårt 30 åriga äktenskap ihop är väl gemensamt tills vi skiljs? Söker annat boende, med det kan ta lång tid då köerna är långa. Vill känna trygghet att kunna bo någonstans och tänker inte skriva under skilsmässopapper, då jag vet att det blir en betänketid på minst 6 månader.Även vår yngsta dotter, 26 år och arbetslös bor kvar i samma hyresrätt.Tacksam för svarMari
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att makar äger sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Makar kan emellertid ha samäganderätt till egendom. Gällande hyresrätter blir situationen en aning svårbedömd angående just samäganderätt eftersom hyresgästerna inte äger bostaden utan hyr den. I ert fall kommer det dock inte vålla något problem eftersom ÄktB föreskriver ett förbud för den ena maken att göra sig av med gemensam bostad utan den andre makens samtycke (se 7 kap. 4-5 §§). Detta innebär således att din man inte kan säga upp hyresrätten utan ditt samtycke. Detta gäller inte enbart så länge ni är gifta utan även efter dom om skilsmässa har meddelats tills dess att bodelning har skett.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?