Upprättande av testamente och bröstarvinges laglottsskydd

2020-08-19 i Testamente
FRÅGA
Hej !Min far gick bort för sex år sedan och min mor börjar prata om att hon ska ge min dotter en del av arvet den dagen hon går bort !Hur stor del får hon och vad skulle jag ärva i min tur ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän redogörelse
Jag förstår din situation som att din mor vill upprätta ett testamente till förmån för din dotter. Du undrar nu hur stor del av arvet din dotter kan ärva och vad du är berättigad till.

Nedan kommer en redogörelse för bröstarvinges arvsrätt, upprättande av testamente samt innebörden av laglottsskyddet. Följande regleras i ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvinges arvsrätt och upprättande av testamente
När en person avlider och testamente inte har upprättats, gäller den legala arvsordningen i ärvdabalken. Den legala arvsrätten innebär att den avlidnes släktingar delas upp i tre arvsklasser.

Den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar, vilket betyder att arvlåtarens barn i första hand ärver kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Är det fler bröstarvingar, ärver man lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Är bröstarvingen avliden träder istället dennes avkomlingar (barn, barnbarn m.m.) i dennes ställe enligt istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket 2 ÄB).

Om testamente inte finns upprättat tillskiftas arvet utifrån den legala arvsordningen. Vill man förhindra att arvet ska fördelas efter arvsklasserna bör man således upprätta ett testamente. Arvet kommer då att fördelas utifrån testamentets innehåll.

Laglottsskydd
Varje bröstarvinge har en lagstadgad rätt till sin laglott. Laglotten utgör femtio procent av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). En arvslott utgör den del som en bröstarvinge fått ärva om förälderns totala kvarlåtenskap tilldelats denne. Det är enbart bröstarvingar som är berättigade till laglott.

Om laglotten kränks genom testamente kan bröstarvingen alltid påkalla jämkning för att få ut sin del (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Jämkningen ska göras inom sex månader från det att man tog del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Om jämkningen inte framställs inom den angivna tiden förlorar bröstarvingen sin rätt till laglott.

Vad gäller i din situation?
Om din mor upprättar ett testamente kommer hennes kvarlåtenskap att fördelas utifrån testamentets innehåll och inte efter den legala arvsordningen. Du som bröstarvinge har emellertid alltid en minsta rätt till din laglott. Laglotten är en oinskränkt rättighet som är stadgad i lag och kan inte testamenteras bort.

Om du är ensam bröstarvinge, utgör din laglott femtio procent av din mors kvarlåtenskap. Det innebär att du har rätt till minst hälften av din mors efterlämnade förmögenhet. Hur stor andel du respektive din dotter kommer att få ärva sammanlagt beror på vad din mor kommer att angiva i testamentet. Hon kan dock inte testamentera bort mer än hälften av hennes kvarlåtenskap till din dotter, eftersom det skulle inskränka din laglott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2785)
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år
2021-02-28 Kan man testamentera gemensamt till makar?
2021-02-28 Testamente och rättshandlingsförmåga
2021-02-28 Vad händer om testamentstagare avlider före testatorn i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (89823)