Upprättande av testamente

2017-01-24 i Testamente
FRÅGA
Vi är ett gift par med vars två särkullbarn (vuxna). Vid dödfall av den ena av oss så vill vi att make och de egna barnen delar på arvet, dvs 50% till make och 25% vardera till barnen och att det som ev finns kvar av arvet vid bådas död tillfaller barnen. Hur ska vi formulera ett sådant testamente?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna kring din fråga hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Det du beskriver att ni vill göra går helt utmärkt att göra eftersom särkullbarn efter ena makens död har rätt att få ut sitt arv direkt om barnet så önskar, enligt 3 kap 1 § ÄB. Som minst har särkullbarnet rätt att få ut sin laglott vilket är hälften av arvslotten, enligt 7 kap 1 § ÄB. Om den avlidna endast har ett särkullbarn innebär detta att barnets laglott är hälften av den avlidnas hela kvarlåtenskap (efter bodelning). Om den avlidna har två särkullbarn, innebär det att barnens laglott är 25 % var av kvarlåtenskapen. Det du beskriver att ni vill skriva i testamentet kränker alltså inte barnens laglott!

Om ni har två särkullbarn var ska ni i testamentet skriva in att vid den ena makens död ska dennes särkullbarn ärva 25 % var av dennes kvarlåtenskap (detta blir då kvarlåtenskapen efter bodelning) och att den efterlevande maken ska ärva resterande 50 % av kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt betyder att den efterlevande maken får göra vad den vill med egendomen förutom att testamentera bort den. Vid den efterlevande makens död kommer dennes två barn i sin tur ha rätt till minst hälften av dennes kvarlåtenskap (alltså 25 % eftersom det är deras laglott) medan andra hälften kan fördelas mellan alla barn fritt ni önskar. Ni kan då skriva att vid den efterlevande makens död ska dennes två barn ärva 25 % var av kvarlåtenskapen och sedan skriva hur ni vill att resten av kvarlåtenskapen fördelas.

Ni kan upprätta ett inbördes testamente (det är ett gemensamt testamente) som då gäller oavsett vem av er som avlider först. Där ska ni, i enlighet med vad jag skrivit ovan, förordna om vad som ska hända vid den förstes bortgång liksom vid den sistes bortgång.

För upprättande av testamente finns det tydliga formkrav och mallar. Testamente är den mest formbundna handlingen vi har i svensk rätt och därmed är det av yttersta vikt att ni noga följer kraven vid upprättande av (liksom eventuella ändringar av) testamentet, för att det ska vara giltigt. Bland annat måste det vara två vittnen (observera att vem som helst, exempelvis familjemedlemmar, inte får vara vittnen) och ni ska i dessas samtida närvaro underteckna testamentet. Formkraven för testamente hittar du i 10 kap ÄB (du kan trycka på länen så hamnar du i lagrummet!)

Sammanfattningsvis ser jag inga problem med att upprätta ett testamente med det innehållet du beskriver, eftersom det inte kränker barnens laglott. Min enda rekommendation är att ni skriver vad ni vill så tydligt som möjligt och upprättar testamentet strikt enligt lagens formkrav. Se sedan till att förvara testamentet på ett säkert ställe.

Hjälp med att upprätta testamente kan du få genom vår betaltjänst, se länken här.

Hoppas du har fått din fråga besvarad och lycka till!

Med Vänliga Hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2931)
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz

Alla besvarade frågor (95761)