Upprättande av testamente

2018-10-28 i Testamente
FRÅGA
Kan man skriva ett Testamente så ?Gemensamt testamente för MAN och FRU.Vi har kommit överens om att ha enskild egendom för våra sparande iaktier , fonder samt sparkonton. Avlider FRU före MAN skall hennes enskilda egendomdelas mellan hennes barn BARN 1 (särkullbarn) och BARN 2 delas likasom enskild egendom.Hennes make MAN behåller sin enskilda egendom.Avlider MAN före FRU ska arvsregeln användas.Om BARN 1 eller BARN 2 är avliden skall deras barn ärva som enskild egendom.Vid FRU bortgång skall hennes make MAN bo kvari orubbat bo , i deras gemensamma fastighet . När MAN avlider eller säljer fastigheten skall arvsregelnanvändas så BARN 1 och BARN 2 får ut sin arvsrätt. Underskrift av MAN , FRU , BARN 1 , BARN 2 samt två stycken vittnen.Datum
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken.

I ärvdabalkens 10 kap. regleras frågor gällande testamente. För att ett testamente ska anses vara giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda, vilket regleras i 10 kap. 1 § ärvdabalken. Dessa formkrav är att testamentet ska vara skriftligt, testatorn måste underteckna testamentet när två vittnen är samtidigt närvarande, vittnena ska skriva under samt att vittnena ska förstå att det är ett testamente men dem behöver inte känna till innehållet.

Så länge man har beaktat dessa punkter har man ett giltigt testamente. I ditt fall går det utmärkt att skriva ett testamente på det sätt som du gjort ovan, så länge man beaktar de formkrav som finns i 10 kap. 1 § ärvdabalken.

Dock är det svårt att upprätta ett testamente och det är alltid bra att kolla upp med en jurist att ens vilja verkligen har kommit fram på ett tydligt sätt i själva testamentet. Om du skulle känna behov av att kontrollera med en jurist rekommenderar jag dig att boka tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://www.lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Nora El Massry
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2084)
2019-03-21 Bostadsrätt i testamente
2019-03-21 Återkallat testamente och brott
2019-03-21 Tillägg till testamente
2019-03-20 Undertecknande av testamente

Alla besvarade frågor (66943)