Upprättande av gåvobrev gällande bostadsrätt

2019-11-21 i Bröstarvinge
FRÅGA
Vår 86-åriga mamma vill ge sin bostadsrätt i gåva till oss två barn. Hon ska dock själv bo kvar så länge hon kan. Förutom att upprätta gåvobrev, vad bör vi tänka på som gåvotagare? - Kommer hon t ex fortfarande vara fullvärdig medlem på föreningens möten eller är det vi barn som är det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår från att ni alla är överens om hur bostadsrätten ska disponeras efter er mammas bortgång samt att det är din mors avsikt att testamentera bort/upprätta ett gåvobrev gällande denna bostadsrätt till er.

Utredning

De regler som är aktuella i ditt fall finns främst i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer inledningsvis i mitt svar att redogöra för vad utgångspunkten är vid gåvor, det förstärkta laglottsskyddet och därefter redogöra för när en gåva kan jämställas med testamente. Avslutningsvis kommer jag att ge dig råd i ditt fall.

Det förstärkta laglottsskyddet

Inom svensk arvsrätt finns en förhållandevis stor frihet för arvlåtaren att själv fördela sin kvarlåtenskap. En fördelning för att kringgå den legala arvsordningen är genom att upprätta ett testamente. Det finns dock undantag. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott. Detta innebär att alla ni tre har rätt till eran laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten är det bröstarvingen egentligen skulle haft rätt till om inget testamente hade funnits, hälften av denna har bröstarvingen alltid rätt till.

I 7 kap. 4 § ÄB finns det förstärkta laglottsskyddet. Bestämmelsen utsträcker laglottsskyddet och omfattar även gåvor som till syftet är att likställa med testamente. Syftet med bestämmelsen är att laglottsskyddet inte ska kunna kringgås. Givarens avsikt med en gåva behöver inte ha varit att undgå laglottsskyddet för att regeln ska bli tillämplig. En förutsättning för att reglerna ska aktualiseras är att givarens avsikt med gåvan kan ha varit att ordna successionen, dvs. att gåvan ges för att givaren börjat tänka på sin död.

Det finns två typer av gåvor som aktualiserar det förstärkta laglottsskyddet; dels gåvor som ges när givaren ligger för döden (eller åtminstone trodde att döden var nära förstående), dels gåvor som innebär att givaren fram till sin död behåller den huvudsakliga nyttan av den bortgivna egendomen. Det senare fallet är vanligt när någon skänker bort t.ex. en fastighet men förbehåller sig nyttjanderätten tills vederbörande avlider.

Gåvobrev

Upprättandet av ett gåvobrev är något värt att beakta i erat fall. Vill eran mamma ge bort bostadsrätten som en gåva till er, så kan hon skriva över det på en av er alternativt båda. Enligt 4 kap. 1 och 29 § jordabalken (JB) ska ni i så fall upprätta en skriftlig gåvohandling/gåvobrev. Handlingen ska skrivas under av er och din mor. För att gåvan inte ska ses som ett förskott på ditt framtida arv efter eran mor, enligt 6 kap. 1 § ÄB, bör din mor uttryckligen skriva i gåvobrevet att gåvan inte är ett förskott på arvet. Om bostadsrätten ges bort under sådana omständigheter eller på sådana villkor att det är att likställa med ett testamente gäller dock reglerna om avräkning ändå, vilket framgår av 7 kap. 4 § ÄB. Exempel på när bestämmelsen är aktuell är när arvlåtaren skänker bort egendom på sin dödsbädd eller när arvlåtaren har nytta av egendomen fram till sin död trots att den är bortskänkt. Om din mor till exempel försätter att bo i lägenheten fast att denna givit bort bostadsrätten genom ett gåvobrev, kan alltså reglerna om avräkning bli aktuella.

Sammanfattning och råd

Utgångspunkten i ditt fall är att följa bestämmelserna ovan. Vad gäller föreningen m.m. är detta olika vad gäller olika föreningar. Det är bäst att kika på föreningens stadgar och därefter kontakta ordförande för föreningen för att bestämma hur ni ska gå tillväga vid eran mors bortgång.
Är fallet sådant att ni behöver hjälp att upprätta ett gåvobrev eller testamente, kan ni anlita en jurist som kan vägleda er mer om ni har ytterligare frågor. Om ni är intresserade av att anlita en jurist kan en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå hjälpa er.

Med vänliga hälsningar,

Mahdi Sadegh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (356)
2020-01-06 Hur mycket ska jag ärva som bröstarvinge?
2019-12-29 Vilka arvsregler gäller när min far, boende i Norge, avlidit?
2019-12-08 Kan en bröstarvinge avstå sitt arv?
2019-12-08 Bröstarvinges arvsrätt i förhållande till sambos arvsrätt

Alla besvarade frågor (76613)