FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente16/10/2018

Upprättande av flera testamenten med samma innehåll

Hej. Om jag vill ge mitt testamente i skrift till var och ett av våra tre barn samt ett till min fru och ett behåller jag själv med samma innehåll hur gör jag då för att vart och ett av dokumenten skall gälla som original. Skrivas under samt bevittnas av samma vittnen vart och ett samtidigt, är det en väg att gå för att all fem dokument skall gälla som original. Tänkte att på så vis minimera risken för att testamentet förstörs eller förkommer genom detta tillvägagångssätt..

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om upprättande av testamente finns i 10 kap. ärvdabalken (ÄB). Som du nämner ska du som testator och två vittnen underteckna testamenten (10 kap. 1 § ÄB). Viktigt att komma ihåg är också att din fru, barn, föräldrar eller andra testamentstagare inte får vara testamentsvittne (10 kap. 4 § ÄB).

Om flera testamenten kan vara giltiga som original

Ett testamente kan bli utan verkan om det finns ett nytt formriktigt testamente, om det förstörs eller om du på nåt annat sätt ger uttryck för att testamentet inte längre ska gälla (10 kap. 5 § ÄB). I hovrättens dom RH 1994:67 (här) gav domstolen uttryck för att ett nytt testamente kan ses som ett återkallande av det gamla testamenten men att det viktigaste i slutändan är vilken avsikten är med det nya testamentet. Utgångspunkten om det finns flera testamenten är därför att testatorns vilja och avsikt ska utredas. Eftersom du avser att upprätta flera testamenten med samma innehåll borde det inte finnas risk för några oklarheter om vilket testamente som ska gälla om du inte gör några ändringar. Din avsikt med ett nytt, eller flera nya testamenten är att minimera risken för att testamentet förstörs eller förekommer. Juridiskt sett finns det alltså inget som hindrar möjligheten av att upprätta flera likadana formriktiga testamenten.

Mitt råd till dig

Det kan dock finnas problematiska aspekter med att ha flera testamenten upprättade. Om du exempelvis avser att återkalla ditt testamente eller lägger till och gör ändringar kan det uppstå konflikter om vad som ska gälla eftersom de andra testamentena då ser annorlunda ut. I så fall måste du göra samma eventuella ändringar med alla testamenten, vilket kan glömmas bort eller vara svårt eftersom många personer är inblandade. Jag vill därför ge dig rådet att inte upprätta flera testamenten, utan att istället behålla ett orginaltestamente i säkert förvar och ge kopior på testamentet till din fru och dina barn. Du kan också, för att minimera risken för att ett testamente förstörs eller förekommer, upprätta två stycken testamenten. Jag hade dock av ovan nämnda skäl varit försiktig med att upprätta fler än så.

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att flera testamenten som upprättas formriktigt med samma innehålla kan gälla som original. Jag råder dig dock från att inte upprätta så många originaltestamenten som du avser med risk för att konflikter uppstår om vilket testamente som ska gälla om du i framtiden vill ändra eller återkalla testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare