Upprätta testamente

2018-01-26 i Testamente
FRÅGA
Hej!Mina barns pappa och jag gick nyligen isär efter att ha varit sambo i 11 år. Vi har två barn ihop, födda 2008 och 2010, och ingen av oss har andra barn från tidigare förhållanden. Vi vill tillsammans upprätta ett arvs- och testamentsrätt (ett juridisk papper) där vi testamenterar allting till varandra vid eventuellt dödsfall.Hur går vi tillväga? Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen och i deras samtida närvaro ska testatorn, i det här fallet dina barns pappa och du, skriva under testamentet. Vittnena ska därefter bestyrka handlingen genom att skriva under testamentet med sina namn. De behöver inte ha vetskap om vad som står i testamentet utan det är ut till er att besluta, men de måste veta att det är ett testamente (10 kap. 1 § ärvdabalken). Vittnena bör vid sitt namn bl.a. skriva datum och tid för underskrift, sin hemadress och andra omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet (10 kap. 2 § ärvdabalken). Det senare är inte ett formkrav, men underlättar vid en eventuell senare tvist. Vittnena får inte vara under 15 år eller pga. en psykisk störning sakna insikt i betydelsen av vittnesbekräftelsen. En testatorns make, sambo eller släkting som står i upp- eller nedstigande led, som t ex föräldrar och barn, får inte vara vittne och det får inte heller svär- och styvföräldrar eller styvbarn (10 kap. 4 § ärvdabalken).

Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan boka direkt på http://lawline.se/boka/.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98657)